Detail předmětu

Technical Mechanics

FEKT-CTMBAk. rok: 2019/2020

Předmět seznamuje studenty bakalářského studia oboru Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika se základy mechaniky poddajných těles (základní případy prostých namáhání, pevnostní výpočet součástí, kombinované případy namáhání), mechaniky tekutin (statika tekutin, dynamika tekutin, základy modelové techniky) a termomechaniky (tepelné vlastnosti látek, tepelné děje, základní tepelné oběhy, kompresory, sdílení tepla, výměníky tepla). Předmět je prerekvizitou pro předměty Strojní zařízení elektráren, Distribuce elektrické energie, Semestrální projekt, Výroba elektrické energie a Užití elektrické energie.

Výsledky učení předmětu

Znalosti z mechaniky poddajných těles (základní případy prostých namáhání, pevnostní výpočet součástí, kombinované případy namáhání), statiky tekutin, dynamiky tekutin, základů modelové techniky, tepelných vlastností látek, tepelných dějů, základních tepelných oběhů, kompresorů, sdílení tepla, výměníků tepla.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia a znalosti na úrovni předmětů Matematika 1, Matematika 2, Fyzika 1 a Fyzika 2.

Doporučená nebo povinná literatura

Lázničková I.: Technická mechanika. Mechanika tekutin. Elektronická skripta. Brno, 2013.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Metody vyučování zahrnují přednášky a numerická cvičení. Předmět využívá e-learning.
Student odevzdává 6 samostatných prací. V numerických cvičeních jsou 2-3 průběžné testy.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Fyzikální základy technické mechaniky. Základní pojmy mechaniky poddajných těles. Stav napjatosti. Pevnostní výpočet součástí. Pevnostní podmínky. Prostý tah a tlak. Prostý smyk a střih. Namáhání kroucením. Namáhání ohybem. Kombinované případy namáhání. Úvod do mechaniky tekutin. Statika tekutin. Rozdělení proudění tekutin. Základní rovnice proudění a jejich aplikace. Proudění skutečných tekutin. Základy nauky o teple. Tepelné vlastnosti látek. Tepelné děje v ideálních plynech. Tepelné děje v reálných plynech a parách. Oběhy parních motorů. Tepelný oběh plynové turbíny. Kompresory. Sdílení tepla. Výměníky tepla.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty bakalářského studia oboru Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika se základy mechaniky poddajných těles, mechaniky tekutin a termomechaniky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-SEE , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odborného základu

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor