Detail předmětu

Automobile Electric and Electronic Systems

FEKT-CAEBAk. rok: 2019/2020

Přehled elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel. Zdroje elektrické energie, alternátory, spouštěče. Zapalovací systémy, osvětlení a signalizační zařízení. Číslicově řízené systémy zapalování. Systémy bezpečnosti provozu vozidla. Navigační systémy. Vliv elektrických zařízení na okolí.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Ústní zkouškou se ověřuje, že absolvent předmětu je schopen:

1. Vysvětlit a zdůvodnit základní technické požadavky na elektrické příslušenství motorových vozidel a předpisy EHK.

2. Objasnit druhy a úlohu zdrojů elektrické energie ve vozidle.

3. Vysvětlit význam spouštěcího systému a zapalování v souvislosti s ekologickými požadavky na provoz vozidel.

4. Zdůvodnit význam elektronických systémů (ABS, ESP) pro bezpečnost provozu vozidel.

5. Analyzovat vliv elektrických a elektronických zařízení na okolí (rušení a způsoby odrušení).

Prerekvizity

Jsou požadovány: - základní znalosti matematiky, fyziky a teoretické elektrotechniky, - znalosti principu funkce a provedení hlavních druhů elektrických strojů, - základní vědomosti o spalovacích motorech .

Doporučená nebo povinná literatura

Koziej E.: Elektrotechnika samochodowa WNT Warszawa, 1991
Moczala H.: Elektrische Kleinmotoren. Expert Verlag, Berlin, 1987
Veinott M.: Fractional and Subfractional Horse-power
Electrical Motors. Mc Graw-Hill Book Company, 1986
Lumley J.L.: Engines an Introduction. Cambridge University Press, 1999
Firemní literatura fy BOSCH
T. Denton: Automobile Electrical and Electronic Systems

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu:

- absolvování laboratorních cvičení a testu - 40 bodů

- ústní zkouška : 60 bodů

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1 Elektrické systémy v automobilu
2 Elektrické Systémy
3 Akumulátory
4 Nabíjecí systémy
5 Spouštěcí systémy
6 Zapalovací systémy
7 Řízení motoru
8 Osvětlení
9 Pomocné elektrické systémy
10 Elektrické systémy pro zvýšení bezpečnosti jízdy
11 Komfort a bezpečnost
12 Elektrická vozidla
13 Trendy vývoje

Cíl

Hlavním cílem předmětu je vytvoření (získání) přehledu o elektrickém a elektronickém příslušenství automobilů ( obecně motorových vozidel), detailně potom o některých hlavních částech (alternátory, startéry, baterie, zapalování).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Laboratorní výuka je povinná, zmeškané hodiny je možno nahradit, po domluvě s vedoucím cvičení,
pravděpodobně v zápočtovém týdnu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-BC bakalářský

    obor BC-SEE , 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor