Detail předmětu

Technologické projektování a logistika

FEKT-MTPLAk. rok: 2019/2020

Předmět se věnuje problematice inovace výrobního procesu, jednotlivým etapám návrhu, modelování výrobních systémů, projektové přípravě výroby, metodice projektového řešení a projektového plánování. Studenti se seznámí s ERP(Enterprice Resource Planning), návrhem procesů, výrobními diagramy, návrhy zařízení. Dalšími pojmy jsou zásobovací logistika,manipulace s materiálem,logistické nástroje a technologie. Velká část je věnována projektování předvýroby a výroby, projektování montáží, metoda ALB (Assembly line balancing).Studie proveditelnosti, včetně ekonomického hodnocení.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu Technologické projektování a logistika MTPL je schopen :
-.pracovat plnohodnotně v jakémkoliv projektovém týmu
-.protože je vybaven potřebnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi,
.tak dokáže zpracovat a realizovat projekt výroby, logistiky i dalších potřebných oblastí
souvisejících s elektrotechnickou výrobou
- optimalizovat, eventuálně navrhnout výrobní logistiku podniku
- využívat normu ISO 14 000, EMAS, normy související a jejich využití v podniku
- navrhovat inovace i nová řešení výroby
- vytvářet projekty výroby
- připravovat podrobné podklady potřebné pro realizaci projektu, včetně ekonomického
hodnocení.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Doporučená nebo povinná literatura

Sule, D., R.:Manufacturing Facilities, PWS Boston (EN)
Cedarleaf, J.:Plant Layout and Flow Improvement,Bluecreek, P.C. Washington (EN)
Kališ J., Říha M., MS Office Projekt, CPress (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná.
Závěrečná zkouška:
projekt - max.20b
zkouška - max.80b
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu mohou být každoročně aktualizovány vyhláškou garanta předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Průmysl 4.0, základní pojmy, model RAMI model Průmyslu 4.0, aktuální stav v ČR.
Nástroje průmyslu 4.0. Struktura výrobku, struktura dat, sdílení dat v aktuálním čase, paralelní práce na projektu.
1 - Systém PDM jako nástroj týmové spolupráce, vytváření a spravování struktury výrobku, komunikace, správa a integrace dat.
2 - Systém PDM jako nástroj týmové spolupráce, vytváření a spravování struktury výrobku, komunikace, správa a integrace dat.
Projektování, druhy projektů, postup při zpracování projektu.
Metody ochrany průmyslového vlastnictví, patenty, užitné vzory, technologie, design.
1 - Aditivní výrobní technologie, 3D tisk jako součást moderní výroby, 3D skenování v technické praxi.
2 - Aditivní výrobní technologie, 3D tisk jako součást moderní výroby, 3D skenování v technické praxi.
Moderní simulační nástroje, optimalizační a citlivostní analýzy ve výrobě.
Projektování montáží, metoda ALB (Assembly line balancing).
Logistika, manipulace s materiálem, logistické nástroje a technologie.
Přednáška i cvičení bude zaměřeno na prezentaci projektů.

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se s problematikou průmyslu 4.0, týmovou prací v systému PDM, aditivní výrobou, metodami simulace ve výrobě a tvorbou projektu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program EEKR-M1 magisterský navazující

    obor M1-EVM , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový
    obor M1-MEL , 2. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

  • Program EEKR-CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor ET-CZV , 1. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení odb. zák.

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning