Detail předmětu

Moderní přístupy v analýze biomedicínských obrazů

FEKT-DBT4Ak. rok: 2019/2020

Předmět je zaměřen na problematiku registrace (lícování) obrazových dat s ukázkami aplikací především v oblasti medicíny a s tím související fůze obrazové informace. Jsou probrány základní metody a komponenty mono- a multi-modální registrace s variantami rigidní a flexibilní registrace. Studenti si dále prohloubí znalosti v oblasti texturní analýzy obrazových dat včetně problematika invariantnosti texturních příznaků.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu by posluchači měli získat podrobný přehled v oblasti registrace a fůze obrazů a dále v oblasti texturní analýzy. Budou znát principy těchto metod a umět je aplikovat na konkrétní případy. Dále získají přehled o aktuálním stavu vědy v těchto oblastech.

Prerekvizity

Student by měl zvládat základy teorie číslicového zpracování signálů a obrazů (spektrální analýza, konvoluční operace, korelační analýza). Dále pak základy statistické analýzy dat (momentové charakteristiky, odhady parametrů modelů).

Doporučená nebo povinná literatura

Hajnal, J.V., Hill, D.L.G., Hawkes, D.J.: Medical Image Registration, CRC Press, 2001
M. Petrou, Sevilla, P.G. Dealing with Texture, Wiley, 2006

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují semináře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Zpracování a prezentace projektů na zadané téma - až 50b.
Ústní zkouška - až 50 bodů.
Zkouška bude zaměřena na testování pochopení principů metod lícování a metod texturní analýzy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Principy registrace (lícování) medicínských obrazových dat.
2. Fůze obrazové informace.
3. Základní metody a komponenty mono- a multi-modální registrace.
4. Geometrické transformace.
5. Používané metriky.
6. Interpolační techniky.
7. Optimalizační přístupy.
8. Přehled metod texturní analýzy.
9. Problematika invariantnosti příznaků.
10. Markovovská náhodná pole.
11. Metoda lokálních binárních vzorů.
12. Metody založené na statistikách vyšších řádů.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout přehled o dvou aktuálních tématech v oblasti zpracování obrazů - registraci obrazů a texturní analýze obrazových dat.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je nepovinná. Povinné je zpracování a prezentace projektu na zadané téma.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTB-PP doktorský

    obor PP-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

  • Program BTB-PK doktorský

    obor PK-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor