Detail předmětu

Pokročilé mikroskopické techniky v biologii

FEKT-DBT3Ak. rok: 2019/2020

Úvod do mikroskopických technik a možností jejich využití v biologii. Fluorescenční mikroskopie, barviva, jejich charakterizace a využití. Histochemické, imunohistochemické a imunofluorescenční metody. Mikroskopické metody detekce buněčných organel (jádro, jadérko, endoplazmatické retikulum, Golgiho aparát, mitochondrie, cytoskelet, lysozomy, vakuoly a ostatní membránové struktury). Mikroskopická detekce buněčných funkcí a apoptózy (programované buněčné smrti). Detekce iontů, reaktivních forem kyslíku a dusíku. Nanočástice, jejich využití v mikroskopických technikách.

Výsledky učení předmětu

Absolvováním předmětu by měli posluchači získat přehled o uplatnění jednotlivých mikroskopických technik v oblasti biologie. Po absolvování předmětu budou znát principy těchto metod a možnosti jejich uplatnění. Dále získají přehled o aktuálním stavu vědy v těchto oblastech.

Prerekvizity

Jsou požadovány základní znalosti z optiky a biologie.

Doporučená nebo povinná literatura

Časopis Microscopy Research and Technique (Wiley)
Časopis Journal of Microscopy
Hoppert, M. Microscopic Techniques in Biotechnology, Wiley, 2001

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky, cvičení na počítači a laboratoře. Předmět využívá e-learning (Moodle). Student odevzdává jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení předmětu je každoročně aktualizováno vyhláškou garanta.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do mikroskopických technik. Světelná, fluorescenční, konfokální a elektronová mikroskopie.
2. Metody přípravy biologického materiálu pro jednotlivé mikroskopické techniky a jejich specifika.
3. Barviva používaná v mikroskopických technikách. Fluorescenční barviva. Charakterizace, rozdělení.
4. Histochemické, imunohistochemické a imunofluorescenční techniky. Principy a použití.
5. Buněčné organely, jejich struktura a funkce I – využití mikroskopických technik.
6. Buněčné organely, jejich struktura a funkce II – využití mikroskopických technik.
7. Buněčný cyklus a apoptóza. Mikroskopická detekce apoptózy (programované buněčné smrti) jako komplexního procesu.
8. Mikroskopická detekce bioaktivních molekul (aminy, thioly, karboxylové kyseliny, proteiny, atd.)
9. Mikroskopická detekce reaktivních forem kyslíku a dusíku.
10. Mikroskopická detekce iontů.
11. Hybridizace in situ.
12. Nanočástice a jejich využití v mikroskopických technikách.

Cíl

Cílem předmětu je poskytnout přehled aplikací jednotlivých mikroskopických technik v buněčné biologii s ohledem na buněčnou strukturu a funkci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BTB-PP doktorský

    obor PP-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

  • Program BTB-PK doktorský

    obor PK-BTB , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný oborový

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor