Detail předmětu

Projektová praxe 2

FIT-PP2Ak. rok: 2019/2020

 • Vedoucím ústavu určení školitelé s dostatečným předstihem před
  zápisem vypíší projekty, na kterých budou studenti pracovat, a pro každý
  definují cíl, kterého se má
  při řešení dosáhnout.
 • Studenti se budou na projekty přihlašovat
  podobně jako na bakalářskou práci. Konečné právo výběru má školitel.
  Svůj výběr krátce písemně zdůvodní (např. předchozí praxe, dosažený
  studijní průměr).
 • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Chris A. Mack. How to Write a Good Scientific Paper. Published: 2018. PDF ISBN: 9781510619142 | Print ISBN: 9781510619135. https://doi.org/10.1117/3.2317707
Podle zaměření individuálního projektu.

Způsob a kritéria hodnocení

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.
Podmínky zápočtu:
Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu ve formě vědeckého článku o rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy
výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin
na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

 • Průběžné konzultace se školitelem
 • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
 • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NBIO , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NISD , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NIDE , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NCPS , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEC , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAT , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NGRI , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NNET , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVIZ , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSEN , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NMAL , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NHPC , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NVER , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NEMB , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NADE , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  specializace NSPE , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MBS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MBI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIS , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MIN , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMI , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MMM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MGM , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MPV , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný
  obor MSK , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program MITAI magisterský navazující

  specializace NISY , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Projekt

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele