Detail předmětu

Grafická uživatelská rozhraní v Javě (v angličtině)

FIT-GJAeAk. rok: 2019/2020

Vývoj programovacího jazyka Java, virtuální stroj, základy objektově orientovaného jazyka Java, druhy aplikací v Javě (samostatná aplikace/applet/servlet), základní knihovny (java.lang, java.io, java.util), knihovna java.awt(Abstract Window Toolkit), mechanismus událostí v Javě, tvorba aplikací, knihovny javax.swing, tvorba JavaBeans, nástroje pro programování GUI, webové aplikace, Java Server Pages, Google Web Toolkit, Android, Vaadin.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s principy a historií vývoje jazyka Java. Naučí se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámí se i s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučí se též odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.
Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.

Prerekvizity

Základní znalosti programovacího jazyka Java (syntaxe, primitivní typy, třídy, rozhraní, dědičnost, balíčky, modifikátory, typové proměnné, obalující třídy, kontejnery, I/O, výjimky, vlákna, spouštění podprocesů).

Doporučená nebo povinná literatura

Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
Flanagan, D.: Programování v jazyce Java (První vydání), ISBN: 80-85896-78-8, Computer Press 1997
Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
Eckel, B.: Myslíme v Jazyku Java, ISBN 80-247-9010-6, Grada 2001
Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997
Jendrock, E., Cervera-Navarro, R., Evans, I., Haase, K., & Markito, W.: The Java EE 7 Tutorial (Vol. 1), Addison-Wesley Professional, ISBN 978-0321994929, 2014
Gupta, A.: Java EE 7 Essentials: Enterprise Developer Handbook, O'Reilly Media, Inc., ISBN 978-1449370176, 2013
Juneau, J.: Java EE 7 recipes: a problem-solution approach, Apress, ISBN 978-1430244257, 2013
Juneau, J.: JavaServer Faces: Introduction by Example, Apress, ISBN 978-1484208397, 2013
Çalşkan, M., & Varaksin, O.: PrimeFaces cookbook, Packt Publishing Ltd. ISBN 978-1784393427, 2015
Gutierrez, F.: Introducing Spring framework: a primer, Apress, ISBN 978-1430265320, 2014
Walls, C. Spring in Action: Covers Spring 4, Manning Publications, ISBN 978-1617291203, 2014

Způsob a kritéria hodnocení

 Půlsemestrální test, individuální projekty.
Podmínky zápočtu:
Pro získání zápočtu je nutné získat min. 10 bodů z projektu.

Jazyk výuky

angličtina

Cíl

Seznámit se s principy jazyka Java. Naučit se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámit se s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučit se odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2 magisterský navazující

  obor MGMe , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program IT-MGR-1H magisterský navazující

  obor MGH , libovolný ročník, zimní semestr, 5 kreditů, doporučený

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

 1. Úvod, Java servlety, JavaServerPages.
 2. Testování, Maven a JAX.
 3. RMI a JMS.
 4. EJB a JavaServerFaces.
 5. PrimeFaces.
 6. Spring.
 7. Půlsemestrální zkouška.
 8. Java Persistence API, Hibernate.
 9. Google Web Toolkit.
 10. Vaadin
 11. Základy operačního systému Android.

 12. Distribuované systémy.
 13. Obhajoba projektů.

Projekt

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova


 1. Řešení individuálních projektů v průběhu celého kursu.