Detail předmětu

Oborový ateliér navazující II - Sochařství 2 - letní

FaVU-M2S2-LAk. rok: 2019/2020

Magisterská práce jako katarze.

Výsledky učení předmětu

Sebevědomý projev.

Prerekvizity

Vše poznané až netušené.

Doporučená nebo povinná literatura

Miroslav Petříček jr.; Znaky každodennosti aneb řeči téměř o ničem
Gilles Lipovetsky; Éra prázdnoty
Časopis Kunstforum
http://digitalsculpting.net/
http://www.sculpture.org/
www.digitalmeetsculture.net/
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Soustředěné a zaměřené na sebepoznání a sdílnou sebeprezentaci. Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Státní magisterská zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Fakultní harmonogram určuje nasazení, popřípadě rytmus a jiné vlivy.

Cíl

Závěrečná diplomová práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Variabilita, improvizace, náhoda.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUM magisterský navazující

    obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

195 hod., povinná

Vyučující / Lektor