Detail předmětu

Oborový ateliér III - Fotografie - letní

FaVU-B3FO-LAk. rok: 2019/2020

Semestrální práce - “Školní časopis”
Výstavní soubor volné tvorby (klauzura)
+ Spontánní cvičení (úkoly budou zadávány v procesu výuky, jsou určeny pro všechny studenty s výjimkou těch, kteří se zodpovědně věnují své vlastní tvorbě)

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Zkušenost z realizace vlastního uměleckého projektu. Rozvinuté kritické myšlení. Smysl pro poetiku a banalitu ve fotografii. Orientují se v současném kulturním dění.

Prerekvizity

Základní vědomosti ze studovaného oboru. Zájem o nové technologie a další vzdělávání. Otevřenost kritice, diskuzi a experimentu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zlepšení dovedností a kontextualizace předmětu. Návštěva uměleckých institucí. Konzultace.

Způsob a kritéria hodnocení

Ateliérová zkouška.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Semestrální práce - “Školní časopis”
Studenti budou mít za úkol navštěvovat kulturní aktivity, na které dělat reportáže a psát články a recenze. Cílem časopisu nejsou pouze objektivní informace či čistá reflexe, ale také pracovat s manipulací, inscenací, fikcí či propagandou, jež jsou běžnou součástí tohoto média. V souvislostí s výrobou se studenti budou zabývat také grafikou a postprodukcí.
Každý týden se budou konat povinné ateliérové schůzky, individuální konzultace a společné diskuse nad vlastní tvorbou. Student musí formulovat téma k bakalářské práci. Ateliér navštěvují hosté – autority z uměleckého prostředí.
V průběhu vyučování témata, zadání semestrální práce a úkolů se mohou měnit.

Cíl

Studenti se seznámí se specifikem tvorby a realizace časopisu. Zapojí se do kulturního a uměleckého dění na fakultě i mimo ni.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUB bakalářský

    obor VU-IDT , 3. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor