Detail předmětu

Academic Presentation Skills - Winter

FaVU-2APS-ZAk. rok: 2019/2020

Kurz určený pro magistry na středně pokročilé úrovni má pomoci studentům zlepšit a kultivovat jejich mluvený projev. Kurz nenavazuje na Basic Presentation Skills, ale má podobnou náplň: na seminářích budou posluchači prezentovat referáty o své aktuální tvorbě či projektech, důležitých umělcích, kteří je inspirují pro svoji práci, popřípadě o dalších tématech, které bude lektor - RODILÝ MLUVČÍ - stanovovat v průběhu kurzu.

Výsledky učení předmětu

Dvě prezentace za semestr, esej.

Prerekvizity

Student by měl již zvládat angličtinu na středně pokročilé úrovni, nemusí být příliš plynulý ani jistý v mluveném projevu, protože ten má právě kurz pomoci zlepšovat.

Doporučená nebo povinná literatura

Artforum
Freeze
ArtPress
Parkett
Modern Painters
Art in America

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Dvě prezentace za semestr, esej.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

na seminářích budou posluchači prezentovat referáty o své aktuální tvorbě či projektech, důležitých umělcích, kteří je inspirují pro svoji práci, popřípadě o dalších tématech, které bude lektor - RODILÝ MLUVČÍ - stanovovat v průběhu kurzu.

Cíl

Cílem je kultivace mluveného projevu v angličtině, což obnáší řadu problémů: autenticitu slovní zásoby, volba vhodného registru (např. schopnost rozlišit, co je slangové a co formální slovo a kdy použít které), schopnost překlednout potíže při nedostatku slovní zásoby opisem, osvojení si logické výstavby formální prezentace, její koheze a koherence, rozšíření si slovní zásoby všeobecné i v rámci vizuálního umění, atd.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor