Detail předmětu

Výtvarná tvorba VI - modelové techniky

FA-VT6Ak. rok: 2019/2020

S nástupem počítačů do architektonické praxe se otevřely velké možnosti v navrhování forem obecné geometrie za vzniku nebývalých prostorů. Předmět reaguje na existenci nových nástrojů a rozvíjí studentovu kreativitu a invenci. Během cvičení studenti navrhnou netradiční prostorové formy. Konkrétní práce s obecným geometrickým tvarem, jeho vnitřním prostorem a vztahem k lidskému měřítku bude prezentována jak klasickými skicami, tak progresivní počítačovou grafikou případně animací. Práce ve cvičení směřuje k převodu z počítačového do fyzického modelu. V tomto směru předmět koreluje s předmětem Modelové techniky. Studentské práce budou prezentovány třemi médii – tiskem, počítačovou grafikou a fyzickým modelem.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výsledkem studia jsou rozvinuté kognitivní procesy, kreativita a racionální uvažování.

Prerekvizity

Požadované znalosti studenta v předmětu Výtvarná tvorba VI - design v architekt. (VT6) jsou: - prostorové cítění - představivost - kreativita - ovládání grafických technik

Doporučená nebo povinná literatura

Zahraniční časopisy: Architectural design, Architekur aktuell, Detail, Domus, Glas (EN)
Peter Zellner: Hybrid Space - New Forms in Digital Architecture, 1999 (EN)
Cynthia Davidson: Tracing Eisenman: Complete Works, 2006 (EN)
Joseph Rosa: Next Generation Architecture: Folds, Blobs, and Boxes, 2003 (EN)
Gordana Fontana Giusti: Zaha Hadid, 2004 (EN)
Reiser + Umemoto: Atlas of Novel Tectonics, 2006 (EN)
Greg Lynn: Animate Form, 1999 (EN)
Lars Spuybroek: NOX: Machining Architecture, 2004 (EN)
Lise Anne Couture, Hani Rashid: Asymptote: Flux, 2002 (EN)
Michael Hensel, Achim Menges, Michael Weinstock: Architecture in the digital age: design and manufacturing, 2004 (EN)
Kostas Terzidis: Algorithmic Architecture, 2006 (EN)
Phylogenesis foa's ark: foreign office architects, 2004 (EN)
www.biothing.org (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet - průběžné hodnocení zpracovávaných úkolů + úroveň závěrečné prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. týden Zadání, úvod do problematiky
2. týden Prostorový typ Blob
3. týden Práce na projektu
4. týden Prostorový typ Cluster a Swarm
5. týden Práce na projektu
6. týden Prostorový typ Krystal
7. týden Práce na projektu
8. týden Prostorový typ Fluidform
9. týden Práce na projektu
10. týden Hybridní formy
11. týden Práce na projektu
12. týden Práce na projektu
13. týden Závěrečná prezentace a hodnocení

Cíl

Cílem výuky předmětu Design v architektuře je rozvíjet kreativitu a invenci studentů fakulty architektury za použití moderních digitálních nástrojů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Průběžné hodnocení jednotlivých úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výtvarný ateliér

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor