Detail předmětu

Informační gramotnost 1

FA-IG1Ak. rok: 2019/2020

Předmět je koncipován jako e-learningový kurz. Výuka se orientuje především na praktické využívání informačních zdrojů, institucí a služeb jimi poskytovanými se zaměřením na Fakultu architektury. Účelem je naučit studenta pracovat mimo jiné s dostupnými elektronickými informačními zdroji s možností jejich praktického využití při studiu či odborné práci.

Zajišťuje ústav

Ústav prostorové tvorby (UPT)

Prerekvizity

U studentů se předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem na úrovni střední školy.

Doporučená nebo povinná literatura

KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., ISBN 978-80-260-6074-1. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídicí znak 01 0197. KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., ISBN 978-80-260-6074-1. ČSN ISO 690. Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. Třídicí znak 01 0197. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Kurz probíhá v plně distanční podobě v e-learningovém systému Moodle

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu musí student splnit obě následující podmínky: Vypracovat všechny úkoly a testy, získat v součtu nejméně 75 bodů ze všech testů a písemných úkolů (minimálně 75 bodů ze 100).

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Kreativní techniky
Informační instituce
Vyhledávání na internetu
Hodnocení informací
Zdroje odborných informací
Citace a informační etika
Organizace informací
Time management
Efektivní čtení

Cíl

Být informačně gramotný znamená uvědomit si, kdy a proč potřebujeme informace, umět vyhledat relevantní informace, naučit se poznat kvalitní informace a umět je požívat a zpracovávat. Cílem předmětu je naučit se poznat a pochopit informační potřebu, umět se zorientovat v dostupných informačních zdrojích, naučit se v těchto zdrojích správně vyhledávat, poznat kvalitu nalezených výsledků, umět výsledky správně zpracovat, naučit se odpovědně a eticky korektně informace užívat a sdílet.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

E-learningový kurz, žádná kontrolovaná účast na přednáškách. Znalosti studujících jsou ověřovány testy a písemnými úkoly. Pro získání zápočtu je potřeba získat 75 bodů ze 100.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 1 kredit, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning