Detail předmětu

Typologie III - veřejné stavby

FA-TY3Ak. rok: 2019/2020

Přednášky jsou zaměřeny na získání základních znalostí potřebných pro navrhování různých typologických celků v oblasti veřejných staveb. Obecně platné principy jsou prezentovány na individuelních způsobech řešení soudobých architektonických děl. Základní teoretické znalosti získané na přednáškách jsou prakticky využívány na jednoduchých úkolech zpracovávaných v rámci seminářů. Znalosti získané v rámci těchto přednášek jsou následně využívány v ateliérové výuce.

Zajišťuje ústav

Ústav navrhování (UN)

Výsledky učení předmětu

Získání základních informací a znalostí potřebných pro navrhování veřejných staveb:
- Typologický druh, jeho historie a současný stav
- Procesy, funkční okruhy a celky, program
- Principy a možnosti základního uspořádání a forma
- Vystavěnost, struktura a konstrukce, technologie a technika;
- Druhová charakteristika a odlišnosti, alokace, urbánní souvislosti
- Tendence a trendy, predikce dalšího vývoje, výhled, vliv informačních technologií

Prerekvizity

Znalosti z předmětu Typologie I a II

Doporučená nebo povinná literatura

Maxa, M.: Stavby bez bariér . výstavba pro osoby se sníženou schopností pohybu (CS)
Neufert E.: Navrhování staveb (CS)
Pearman H.: Contemporary World Architecture (EN)
Čajková L.: Nauka o budovách. občanské stavby 1-Stavby pro cestovní ruch a veřejné stravování (CS)
Fořtl K.: Občanské stavby-stavby zdravotnické (CS)
Suske V.: Občanské stavby-knihovny (CS)
Řezníček Z.: Občanské stavby-stavby pro dopravu železniční, silniční, leteckou (CS)
Krasický A.: Občanské stavby-stavby pro výchovu, vzdělávání a kulturu (CS)
Křížek V.: obrazy z dějin lázeňství (CS)
Vyhláška č. 268/2009 Sb. OTP (CS)
Štípek, J.: Administrativní stavby (CS)
Žalmanová, P.: Projekt handicap - "Gemini" (CS)
Paroubek, J.: Občanské stavby - stavby pro tělovýchovu a sport (CS)
Stýblo, Z.:Nauka o stavbách. Školské stavby. (CS)
Moraň, M.: Občanské stavby - stavby pro administrativu a obchod (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet udělen na základě odevzdání všech zadaných úkolů ve cvičení. Odevzdaný úkol musí obsahově splňovat všechny zadané požadavky.
Zkouška je písemná a ústní. Podmínkou pro přístup ke zkoušce je odevzdání všech zadaných úkolů. Odevzdaný úkol musí obsahově splňovat všechny zadané požadavky.
Forma zkoušek je v prvním termínu písemná a ústní, při opakování zkoušky či při nepřítomnosti u písemné zkoušky v dalších termínech výhradně ústní. Výsledná klasifikace je tvořena ze 75% výsledkem zkoušky, 25% kvalitou odevzdané práce

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět se věnuje komunálním objektům.
Jednotlivé přednášky budou obsahovat následující:
- Úvod, smysl, procesy, vystavěnost, uspořádání – forma
- školské stavby, předškolní, základní, střední, centrum lokální komunity, sportovní stavby, plochy a zařízení I.
- stravování, obchod a služby
- doprava I. / městská doprava, zařízení a parkování
- zdravotnická komunální zařízení I., ordinace, rehabilitace
- rekreace, lázeňství, wellness
- muzea a galerie I.
- knihovny
- divadla, kina, koncertní sály a prostory
- církevní stavby
- správní, administrativní a polyfunkční obecní budovy I.
-1 seminární práce

Cíl

Získat informace o základních typologických principech veřejných staveb, jejich historickém vývoji a aktuálních trendech a tyto získané informace umět vhodným způsubem aplikovat v ateliérové výuce a následně při projekční praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Úkoly v cvičeních jsou pravidelně zadávány a odevzdávány.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning