Detail předmětu

Stavební materiály

FA-STMAk. rok: 2019/2020

Předmět představuje přehled základních nejhojněji užívaných materiálů v soudobém stavebnictví. Není opomenuto i takových, které byly užívany velmi často v minulosti, a se kterými se je možno setkat při stavebních úpravách stávajících objektů. O jednotlivých materiálech budou diskutovány jejich základní charakteristiky, silné a slabé stránky. V rámci předmětu proběhne i prezentace výrobků, které jsou vysoce významné a kombinují základní diskutované materiály (např. výplně otvorů), stejně tak bude prostor věnován základním vlastnostem podloží (geologie).

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

- orientace v základním sortimentu stavebních materiálů, výrobků,
- schopnost samostatně a uvážlivě zvolit vhodné stavební materiály pro konkrétní stavební objekt,
- základní znalosti v kompatibilitě jednotlivých stavebních materiálů,
- orientace v silných a slabých stránkách užitých materiálů/výrobků ve stavebnictví,
- schopnost rozpoznat základní rizika užitých/navržených stavebních materiálů/výrobků.

Prerekvizity

Předpokládány jsou základní znalosti z fyziky a chemie v rozsahu středoškolské výuky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednáška, fyzické ukázky některých materiálů v rámci přednášky.

Způsob a kritéria hodnocení

Řádné ukončení předmětu je podmíněno absolvováním zkoušky. Forma zkoušky písemná (test s výběrem možností, zakreslování a popis jednoduchých schémat, případně krátké slovní odpovědi na zadanou otázku). Ověřovány jsou znalosti, které byly jakoukoli formou prezentovány na přednáškách.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

- Hliněné stavební materiály
- Zdící prvky keramické, pórobetonové, betonové
- Dřevo, dřevěné výrobky a konstrukce
- Ocel, ocelové výrobky a konstrukce
- Beton, betonové výrobky a konstrukce
- Materiály pro střešní krytiny a střešní konstrukce
- Stavební izolace
- Stavební sklo a výplně otvorů
- Plasty
- Materiály pro interiér
- Geologie (zeminy, kamenivo)
- Kámen v architektuře

Cíl

Cílem předmětu je seznámení se základním sortimentem materiálů používaných ve stavebnictví, jejich základními vlastnostmi, limity použití a možnostmi jejich progresivního využití.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Předmět je vyučován výhradně formou přednášek. Účast na přednáškách není kontrolována. Přednášky jsou bez možnosti náhrady.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program ARCHURB bakalářský

    obor ARCH , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný