Detail předmětu

Digital Electronics

FEKT-MPA-DIEAk. rok: 2020/2021

Předmět se věnuje problematice mikroprocesorové techniky a jejímu využití v tzv. embedded systémech. Studenti si prohloubí znalosti z digitální techniky, především z oblasti mikroprocesorových systémů. Kurz pokračuje programováním mikrokontrolerů v jazyce C a v jazyce symbolických adres. Tímto způsobem získají studenti praktické zkušenosti s funkcí dílčích částí mikroprocesorových systémů. Předmět tak rovněž prohlubuje zkušenosti s programovacím jazykem C.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen: (a) porozumět a popsat základní prvky mikroprocesorových systémů, (b) konstruovat zapojení embedded zařízení, řízené n-bitovým mikrokontrolérem, (c) testovat funkci mikroprocesorových systémů, (d) analyzovat početní náročnost algoritmů číslicového zpracování dat, (e) naprogramovat základní algoritmy řídicí techniky v jazyce symbolických adres a v jazyce C, (f) technicky využívat mikroprocesorové obvody.

Doporučená nebo povinná literatura

ATmega328 - Microcontrollers and Processors [online]. 2018 [cit. 2018-08-03]. Dostupné z: http://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega328 (EN)
Arduino - Getting Started [online]. 2018 [cit. 2018-08-03]. Dostupné z: https://www.arduino.cc/en/Guide/HomePage (EN)

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Číselné soustavy a reprezentace čísel.
2. Úvod do mikroprocesorových systémů.
3. Architektura mikrokontrolérů.
4. Vývoj embedded systémů.
5. Způsoby vývoje řídicí aplikace 1.
6. Způsoby vývoje řídicí aplikace 2.
7. Řízení paralelní a sériové komunikace 1.
8. Řízení paralelní a sériové komunikace 2.
9. Převod analogových signálů.
10. Zobrazovací zařízení.
11. Stavový automat.
12. Instrukční sada mikrokontroléru 1.
13. Instrukční sada mikrokontroléru 2.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s fungováním mikroprocesorových systémů a naučit je praktickým postupům návrhu obvodových zapojení embedded aplikací, včetně vývoje a testování obslužných firmwarů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPA-TEC magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor