Detail předmětu

Prezentační dovednosti

FEKT-MPC-PZDAk. rok: 2020/2021

Kurz je zaměřen na klíčové dovednosti a jazyk, které jsou nezbytné k přednesu působivých prezentací v angličtině, což je vyžadováno jak v akademickém prostředí, tak ve firmách. Kurz se zabývá jednotlivými fázemi od plánování prezentací až k jejich přednesu a úspěšnému vypořádání se s otázkami. Jsou zahrnuty teoretické i praktické aspekty. Studenti dostanou rady, jak mají prezentovat. Rozeberou teoretické aspekty základní struktury prezentace, obeznámí se se specializovaným jazykem prezentací a následně budou mít příležitost uvést získané dovednosti a naučený jazyk do praxe. Okrajově kurz nabídne také náhled do formální korespondence, problematiky žádosti o zaměstnání a pracovního pohovoru. V průběhu celého kurzu si studenti prohlubují své znalosti anglického jazyka.

Výsledky učení předmětu

VÝSLEDKY UČENÍ PŘEDMĚTU:
Absolvováním kurzu si studenti osvojí prezentační dovednosti, zlepší si schopnost komunikace a porozumění poslechu v angličtině.
Absolventi předmětu budou:
- schopni naplánovat a strukturovat prezentaci a řeč přednést
- ovládat specializovaný jazyk prezentací
- obeznámeni s technikami, které prezentace oživí
- schopni vypořádat se sebevědomě s otázkami, objasnit význam, zmírnit neshody způsobené odlišnými názory
- připraveni na pracovní pohovor
- schopni napsat formální dopis

Prerekvizity

Studenti, kteří si zaregistrují tento předmět, by měli mít znalosti angličtiny na úrovni B2 podle SERR (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky).

Doporučená nebo povinná literatura

HLAVIČKOVÁ, Zuzana. Angličtina Business English: Osobní a písemná komunikace, telefonování, porady, vyjednávání, prezentace. 1. vyd. Praha: Grada, 2015. 160 s. ISBN 978-80-247-5611-0. (EN)
“Monthly Speaking Tips.” LJL Seminars. http://www.ljlseminars.com/monthtip.htm (EN)
HUGHES, John; MALLET, Andrew. Successful Presentations. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2012. DVD and Student’s Book Pack, 71 p. ISBN 978-0-19-476835-1. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

PLÁNOVANÉ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A VÝUKOVÉ METODY:
Kurz probíhá formou seminářů.

Způsob a kritéria hodnocení

ZPŮSOB A KRITÉRIA HODNOCENÍ:
Klasifikovaný zápočet
Studenti musí splnit úkoly zadané v průběhu kurzu a úspěšně složit závěrečný test, aby získali klasifikovaný zápočet.
Počet a typ úkolů (zejména prezentací) a způsob jejich provedení budou upřesněny vyučující na začátku kurzu.
Pokud student nesplnil minimálně 80 % požadovaných úkolů, nebude mu udělen zápočet.
Úkoly a závěrečný test jsou založeny na látce probírané v průběhu kurzu.
Studenti musí získat minimum 50 % z celkového počtu bodů, aby předmět MPC-PZD úspěšně absolvovali.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

OSNOVY VÝUKY:
1) Úvod do předmětu, formální představení sebe, firmy nebo instituce
2) Teoretické aspekty přípravy a nácviku prezentací
3) Strukturování prezentace
4) Úvod prezentace
5) Specializovaný jazyk prezentací
6) Používání vizuálních pomůcek
7) Techniky na oživení prezentace
8) Závěr prezentace
9) Vypořádání se s otázkami
10) Formální korespondence
11) Žádost o zaměstnání
12) Opakování strategií využívaných v prezentacích, individuální prezentace
13) Semestrální test

Cíl

Cílem kurzu je zprostředkovat studentům znalosti a poskytnout jim příležitosti k osvojení si prezentačních dovedností v angličtině po stránce teoretické i praktické.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

VYMEZENÍ KONTROLOVANÉ VÝUKY A ZPŮSOB JEJÍHO PROVÁDĚNÍ A FORMY NAHRAZOVÁNÍ ZAMEŠKANÉ VÝUKY:
Semináře jsou povinné. Zameškanou výuku bude řešit vyučující individuálně a bude studentem kompenzována dle instrukcí vyučující.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-KAM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Ostatní aktivity

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning