Detail předmětu

Odborná praxe

FAST-AG020Ak. rok: 2018/2019

Odborná praxe je významnou součástí akademického vzdělání v bakalářském studijním programu "Architektura pozemních staveb".
K jejím cílům patří získání základních znalostí o hospodářských, procedurálních a právních vztazích profesionálního prostředí, získání základních praktických zkušeností s pravidly právními i etickými, vyplývajícími ze vztahu architekta a zákazníka, zaměstnavatele a zaměstnance a získání základního povědomí o povinnostech a profesionální zodpovědnosti jako součásti kvalifikace v oboru.

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost profesionálního prostředí, mechanismy projekce, zaměstnavatel, zákazník, hospodářské, procedurální a právní vztahy.

Prerekvizity

Odborná praxe zhodnocuje souhrn všech znalostí získaných předchozím teoretickým studiem a je průkazem jejich osvojení.

Korekvizity

V zásadě se jedná se samostatnou disciplínu s vlastní metodikou

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Doplňkovou vzdělávací činností jsou odborné tuzemské a zahraniční exkurze, zaměřené na ověření realizační činnosti architektonických kanceláří.

Způsob a kritéria hodnocení

K zápočtu student předkládá výkazy práce, pracovní deník a portfolio svých prací.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Náplní výukového procesu je sama podstata praxe.

Cíl

Znalost profesionálního prostředí, mechanismy projekce, zaměstnavatel, zákazník, hospodářské, procedurální a právní vztahy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 4. ročník, letní semestr, 30 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Výuka v terénu

1560 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V rámci praxe (65 dnů) se student podílí na těchto výkonových fázích přípravy a realizace projektů:
1. příprava zakázky
2. zpracování studie stavby
3. zhotovení dokumentace pro územní řízení
4. zhotovení dokumentace pro stavební povolení
5. zhotovení dokumentace pro realizaci stavby
6. výběr dodavatele stavby
7. autorský dozor
8. technický dozor investora