Detail předmětu

Stavební fyzika 2

FAST-AH007Ak. rok: 2018/2019

Z hlediska zajištění ochrany proti hluku v budovách je nutné řešit neprůzvučnost jak vertikálních, tak horizontálních dělících konstrukcí a obvodových plášťů. V rámci prostorové akustiky je hodnocen uzavřený prostor z hlediska doby dozvuku, v rámci urbanistické akustiky hodnotíme útlum hluku ve venkovním prostoru. Kromě akustické pohody musí být v interiéru budovy zajištěna i zraková pohoda, tzn. musí být zajištěno dostatečné osvětlení interiéru denním světlem i jeho proslunění.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemního stavitelství (PST)

Výsledky učení předmětu

Student bude umět návrh dělící konstrukce z hlediska požadavků na neprůzvučnost.Získá základní znalosti z oboru prostorové a urbanistické akustiky. Bude umět hodnotit hluk na pracovištích, v chráněných vnitřních a venkovních prostorách staveb. Také bude umět zajistit požadované osvětlení interiéru denním světlem a proslunění obytných budov.

Prerekvizity

Základní znalosti matematiky a statistiky, znalost základních fyzikálních veličin, stavebních materiálů a zásad skladby stavebních konstrukcí včetně řešení stavebních detailů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka, vypracované a opravené protokoly, aktivní přístup a písemné testy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Fyzikální základy akustiky, hladiny a počítání s hladinami.
2.Šíření zvuku ve volném prostoru – zvukové pole.
3. Hluk a jeho hodnocení
4. Útlum hluku ve venkovním prostoru.
5.Doba dozvuku zadané místnosti.
6.Neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.
7.Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti
8.Hodnocení kročejové neprůzvučnosti .
9.Určení vzduchové neprůzvučnosti graficko-početní metodou dle Watterse.
10. Prostorová akustika, zvuková pohltivost, doba dozvuku.
11. Přímé sluneční záření, diagram zastínění.
12. Oblohová složka denního osvětlení.
13. Posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti

Cíl

Návrh dělících konstrukcí z hlediska požadavků na neprůzvučnost.Získání základních znalostí z oboru prostorové a urbanistické akustiky. Hodnocení hluku na pracovištích, v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb. Zajištění požadovaného osvětlení interiéru denním světlem, proslunění obytných budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Fyzikální základy akustiky, hladiny a počítání s hladinami.
2.Šíření zvuku ve volném prostoru – zvukové pole.
3. Hluk a jeho hodnocení
4. Útlum hluku ve venkovním prostoru.
5.Doba dozvuku zadané místnosti.
6.Neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.
7.Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti
8.Hodnocení kročejové neprůzvučnosti .
9.Určení vzduchové neprůzvučnosti graficko-početní metodou dle Watterse.
10. Prostorová akustika, zvuková pohltivost, doba dozvuku.
11. Přímé sluneční záření, diagram zastínění.
12. Oblohová složka denního osvětlení.
13. Posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Fyzikální základy akustiky, hladiny a počítání s hladinami.
2.Šíření zvuku ve volném prostoru – zvukové pole.
3. Hluk a jeho hodnocení
4. Útlum hluku ve venkovním prostoru.
5.Doba dozvuku zadané místnosti.
6.Neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.
7.Hodnocení vzduchové neprůzvučnosti
8.Hodnocení kročejové neprůzvučnosti .
9.Určení vzduchové neprůzvučnosti graficko-početní metodou dle Watterse.
10. Prostorová akustika, zvuková pohltivost, doba dozvuku.
11. Přímé sluneční záření, diagram zastínění.
12. Oblohová složka denního osvětlení.
13. Posouzení činitele denní osvětlenosti místnosti