Detail předmětu

Teorie a estetika

FAST-AG010Ak. rok: 2018/2019

Přehled žánrů a metod teoretického uvažování o architektuře. Rozlišení historicky podmíněného a trvalého v tomto uvažování na příkladu významných koncepcí Západu od antiky do 21. století. Vybraná témata, důležitá v současnosti.

Výsledky učení předmětu

Student pozná nejvýznamnější teoretiky architektury.
Student pozná nejvýznamnější teoretické texty o architektuře.
Student pozná různé způsoby vedení odborné rozpravy o architektuře.
Student pozná různé způsoby vedení laické rozpravy o architektuře.
Student se naučí kritickému myšlení o architektuře.

Prerekvizity

Předmět využívá znalostí dějin architektury včetně architektury soudobé a ve vybraných souvislostech odkazuje k principům architektonické kompozice.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou předkládány formou přednášek a prezentací. Cvičení probíhají formou rozprav na exkurzích v terénu.

Způsob a kritéria hodnocení

Student odevzdá komentovaný překlad vybraného teoretického textu z cizího jazyka do češtiny, eventuálně do angličtiny. Student připraví kritickou prezentaci o vybrané stavbě v terénu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Teorie, estetika a kritika architektury - vymezení disciplín, jejich předmět a význam
2. Vitruvius
3. L. B. Alberti
4. A. Palladio
5. J. B. Fischer von Erlach
6. C. Alexander
7. N. Salingaros
8.-13. Rozbor a diskuse o vybraných textech soudobé teorie architektury

Cíl

Znalost ideového zázemí architektonické tvorby, architektura a filosofie, kritika architektury, vývoj koncepcí, sloh, vkus, móda.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Teorie, estetika a kritika architektury - vymezení disciplín, jejich předmět a význam
2. Vitruvius
3. L. B. Alberti
4. A. Palladio
5. J. B. Fischer von Erlach
6. C. Alexander
7. N. Salingaros
8.-13. Rozbor a diskuse o vybraných textech soudobé teorie architektury

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Diskuse o architektuře, urbanismu a památkové péči v terénu.