Detail předmětu

Nosné konstrukce 2

FAST-AF001Ak. rok: 2018/2019

Navrhování betonových prvků podle mezních stavů použitelnosti, železobetonové monolitické rámové konstrukce, plošné stropní betonové konstrukce, základové konstrukce.
Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích, české a zahraniční standardy pro navrhování konstrukcí, mezní stavy dřevěných konstrukcí, základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování, spojovací prostředky – mechanické spoje, lepené spoje, rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce, konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
Vlastnosti zemin, partikulární povaha zemin, klasifikace zemin pro inženýrské účely, napětí v zeminách, napětí geostatické, kontaktní napětí, napětí od přitížení, metodika mezních stavů, návrh plošných základů dle mezních stavů, opěrné, pilotové a podzemní stěny, gabiony, stavební jáma, hlubinné zakládání, speciální metody zakládání, trysková injektáž, mikropiloty.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Student se bude schopen orientovat v základních principech statického řešení betonových a dřevěných konstrukcí. Studenti se naučí navrhovat plošné základy. Studenti budou umět navrhnout hlubinné základy pro různé geotechnické kategorie. Budou umět bezpečně a ekonomicky navrhnout pažení a odvodnění stavebních jam. Naučí se navrhnout vhodnou metodu podchycení objektů při rekonstrukcích a modernizacích.

Prerekvizity

Základní znalosti stavební mechaniky, teorie pružnosti, zatížení, znalosti základních principů návrhu konstrukcí, inženýrské geologie.

Korekvizity

Rizika při zakládání objektů, nové technologie speciálního zakládání, environmentální geotechnika.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášené téma je cvičeno na zápočtových příkladech, zahrnujících jednotlivě probírané části. Část cvičení probíhá v PC učebně - aplikace softwaru pro řešení úlohy.
Součástí výuky jsou i nepovinné přednášky, exkurze a workshopy pořádané v rámci různých projektů.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování zápočtových příkladů a splnění docházky.
Zkouška bude sestávat z písemné části formou testu a z ústní části. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Navrhování betonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
2. Železobetonové monolitické rámové konstrukce.
3. Plošné stropní betonové konstrukce - desky nosné ve dvou směrech, roštové konstrukce.
4. Zásady navrhování základových konstrukcí – patky, pásy, rošty a desky.
5. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. České a zahraniční standardy pro
navrhování konstrukcí. Mezní stavy dřevěných konstrukcí.
6. Základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování. Spojovací prostředky –
mechanické spoje, lepené spoje.
7. Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce. Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové
systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
8. Odlišnost zeminy od jiných stavebních materiálů – partikulární povaha zeminy. Vlastnosti zemin z pohledu návrhu
geotechnických konstrukcí. Pevnost zemin. Stlačitelnost. Klasifikace zemin pro inženýrské účely. Konsolidace zemin.
9. Napětí v zeminách. Geostatické napětí. Napětí od přitížení. Kontaktní napětí.
10. Metodika mezních stavů. Únosnost a sedání základové půdy. Geotechnické kategorie. Stabilita svahů.
11. Návrh a posouzení plošných základů dle mezních stavů. Zlepšování vlastností zemin.
12. Zemní tlaky. Návrh konstrukcí proti zemním tlakům. Opěrné stěny, pilotové a podzemní stěny. Gabiony. Stavební jáma.
13. Hlubinné základy. Piloty vrtané a CFA. Technologie provádění. Mezní zatěžovací křivka. Speciální metody zakládání.
Trysková injektáž. Mikropiloty.

Cíl

Naučit studenty základním principům statického řešení betonových a dřevěných konstrukcí, bezpečnému a ekonomickému návrhu základů staveb.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Navrhování betonových prvků podle mezních stavů použitelnosti.
2. Železobetonové monolitické rámové konstrukce.
3. Plošné stropní betonové konstrukce - desky nosné ve dvou směrech, roštové konstrukce.
4. Zásady navrhování základových konstrukcí – patky, pásy, rošty a desky.
5. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích. České a zahraniční standardy pro
navrhování konstrukcí. Mezní stavy dřevěných konstrukcí.
6. Základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování. Spojovací prostředky –
mechanické spoje, lepené spoje.
7. Rovinné plnostěnné a příhradové konstrukce. Konstrukce prostorového typu – lamelové konstrukce, prostorové prutové
systémy, žebrové kopule, klenbové a skořepinové konstrukce.
8. Odlišnost zeminy od jiných stavebních materiálů – partikulární povaha zeminy. Vlastnosti zemin z pohledu návrhu
geotechnických konstrukcí. Pevnost zemin. Stlačitelnost. Klasifikace zemin pro inženýrské účely. Konsolidace zemin.
9. Napětí v zeminách. Geostatické napětí. Napětí od přitížení. Kontaktní napětí.
10. Metodika mezních stavů. Únosnost a sedání základové půdy. Geotechnické kategorie. Stabilita svahů.
11. Návrh a posouzení plošných základů dle mezních stavů. Zlepšování vlastností zemin.
12. Zemní tlaky. Návrh konstrukcí proti zemním tlakům. Opěrné stěny, pilotové a podzemní stěny. Gabiony. Stavební jáma.
13. Hlubinné základy. Piloty vrtané a CFA. Technologie provádění. Mezní zatěžovací křivka. Speciální metody zakládání.
Trysková injektáž. Mikropiloty.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Úvod. Dimenzování křížem vyztužené desky.
3.-4. Konstrukční zásady, schéma výkresu výztuže.
5.-6. Vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva z hlediska použití v konstrukcích.
7.-8. Základní způsoby namáhání prvků dřevěných konstrukcí a metodika jejich ověřování.
9.-10. Vlastnosti zemin z pohledu návrhu geotechnických konstrukcí. Napětí v zeminách.
11.-12. Metodika mezních stavů. Návrh a posouzení plošných základů dle mezních stavů.
13. Hlubinné základy. Zápočet.