Detail předmětu

Architektonické aplikace CAD

FAST-AU004Ak. rok: 2018/2019

Úvod do počítačového navrhování v architektuře a stavebnictví pomocí aplikace podporující technologii BIM (Revit Architecturte).
Seznámení s BIM technologií a základními zásadami při tvorbě prostorového (3D) modelu, architektonických a konstrukčních prvků.
Popis způsobu získávání informací (dat) z informačního modelu budovy, jejich vykazování a použití v realizovaném projektu.
Využití data, vztahujících se k modelu budovy, od úvodního koncepčního návrhu, přes výstavbu, až po správu budovy.
Využití centrální databáze pro spolupráci s dalšími, oborově zaměřenými aplikacemi.
Tvorba pohledů, scén pro renderování a studie oslunění.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

BIM modelář – komplexní návrh objektu. Modelování architektonických objektů ve specializovaném programu využívající informační model budovy (Revit Architecture). Tvorba kompletního 3D modelu budovy včetně všech základních konstrukcí. Výkresová dokumentace různého účelu. Vizualizace vytvořeného modelu budovy.

Prerekvizity

Modelování v rovině a částečně v prostoru.

Korekvizity

Základní znalosti pozemního stavitelství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka do cvičení v rozsahu stanoveném cvičícím (max. 2 absence). Průběžné odevzdávání modelu ze cvičení (cca dvakrát za semestr). Model individuálně vybraného objektu včetně jeho vizualizace.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Tvorba fotorealistického modelu architektonických objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Seznámení s programem, základy ovládání a jednoduchý komplexní model.
2. Rozčlenění modelu, stavíme první zdi.
3. Zdi podruhé.
4. Netypické tvary stěn, otvory ve stěnách, zpevnění….
5. Desky – stropy a podlahy.
6. Schodiště, otvory v deskách, zábradlí.
7. Dveře.
8. Okna.
9. Střechy.
10. Obvodové pláště.
11. Terén a stafáž, vizualizace.
12. Výkresová dokumentace.
13. Samostatná práce na vlastním modelu.