Detail předmětu

Dějiny architektury 2

FAST-AG022Ak. rok: 2018/2019

Přehled historie středověké architektury od antických křesťanů přes byzantskou architekturu, architekturu islámu, předrománskou architekturu, staroslovanskou architekturu, evropskou i českou románskou a gotickou architekturu až po nejvýznamnější středověké stavební celky. Vývoj stavebního umění ve vztahu k socioekonomickému pozadí a stupni technického rozvoje.

Zajišťuje ústav

Ústav architektury (ARC)

Výsledky učení předmětu

Student pozná předrománskou architekturu.
Student pozná románskou architekturu.
Student pozná gotickou architekturu.
Student pozná zásady středověkého urbanismu.
Student pozná středověké stavební slohy a technologie.

Prerekvizity

Předmět navazuje na dějiny architektury starověku, částečně využívá i znalostí z předmětů pozemního stavitelství.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Informace jsou předkládány formou přednášek a prezentací.

Způsob a kritéria hodnocení

Student splní zkoušku formou písemného testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Architektura starých křesťanů východní a západní říše
2. Byzantská architektura, architektura islámu
3. Předrománská architektura od 6. do 10. století na území Francie a Německa
4. Stavební umění velkomoravských Slovanů
5. Románská architektura – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví
6. Románská architektura – Itálie, Francie, Německo
7. Románská architektura – Čechy a Morava
8. Gotická architektura – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví
9. Gotická architektura – Francie, Anglie
10. Gotická architektura – Německo, Itálie
11. Gotická architektura – Čechy a Morava I.
12. Gotická architektura – Čechy a Morava II.
13. Nejvýznamnější naše i zahraniční středověké stavební soubory

Cíl

Znalost historie architektury, staří křesťané, Byzancká architektura a architektura Islámu, předrománská architektura, románská architektura, gotika v zahraničí, gotika v českých zemích.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Architektura starých křesťanů východní a západní říše
2. Byzantská architektura, architektura islámu
3. Předrománská architektura od 6. do 10. století na území Francie a Německa
4. Stavební umění velkomoravských Slovanů
5. Románská architektura – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví
6. Románská architektura – Itálie, Francie, Německo
7. Románská architektura – Čechy a Morava
8. Gotická architektura – kulturně společenské pozadí, technika, prostor, tvarosloví
9. Gotická architektura – Francie, Anglie
10. Gotická architektura – Německo, Itálie
11. Gotická architektura – Čechy a Morava I.
12. Gotická architektura – Čechy a Morava II.
13. Nejvýznamnější naše i zahraniční středověké stavební soubory