Detail předmětu

Venkovské a zemědělské stavby

FAST-AG007Ak. rok: 2018/2019

Navrhování venkovských a zemědělských staveb. Osvojení zásad urbanistického, architektonického, typologického a konstrukčního řešení staveb při respektování požadavků identity venkova, ochrany přírodního a životního prostředí. Aktuální soubor informací, zákonů, směrnic, norem a dat o fyziologických nárocích, prostorových a technologických potřebách, které v souhrnu umožňují optimální, energeticky úsporné řešení vesnických a zemědělských staveb.

Výsledky učení předmětu

Student zvládne cíl předmětu, kterým je znalost venkovského prostředí a architektury, zvláštnosti navrhování bytových a veřejných staveb na venkově, stavby pro zemědělskou produkci a skladování.

Prerekvizity

Základní znalosti pozemního stavitelství, stavební fyziky a typologie staveb.

Korekvizity

V zásadě se jedná se samostatnou disciplínu s vlastní metodikou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretický základ předmětu je doplněn o odborné exkurze a praktickou aplikaci znalostí v ateliérové tvorbě.

Způsob a kritéria hodnocení

Rozbory realizovaných příkladů zemědělských staveb a venkovské architektury v písemné formě jako podmínka pro písemnou zkoušku.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Charakteristika venkova, kulturní, regionální a technické zvláštnosti ve výstavbě.
2. Bytová výstavba na venkově
3. Objekty občanského vybavení a služeb.
4. Zeleň, drobná architektura a inženýrská zařízení.
5. Rodinné zemědělské farmy, agroturistika.
6. Situování zemědělských staveb v prostoru venkova, stavebně technické řešení.
7. Mikroklima vnitřního prostředí a hygiena pracovního prostředí.
8. Architektura zemědělských staveb
9. Stavby pro chov koní, jízdárny, stavby pro chov ovcí.
10.Stavby pro chov a produkci skotu a vepřového dobytka.
11.Stavby pro chov a produkci drůbeže a pro chov kožešinových zvířat.
12.Skleníky, sklady brambor a ovoce, sklady obilí.
13.Stavby pro skladování krmiv a výkalů hospodářských zvířat.

Cíl

Znalost venkovského prostředí a architektury, zvláštnosti navrhování bytových a veřejných staveb na venkově, stavby pro zemědělskou produkci a skladování.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 2. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Charakteristika venkova, kulturní, regionální a technické zvláštnosti ve výstavbě.
2. Bytová výstavba na venkově
3. Objekty občanského vybavení a služeb.
4. Zeleň, drobná architektura a inženýrská zařízení.
5. Rodinné zemědělské farmy, agroturistika.
6. Situování zemědělských staveb v prostoru venkova, stavebně technické řešení.
7. Mikroklima vnitřního prostředí a hygiena pracovního prostředí.
8. Architektura zemědělských staveb
9. Stavby pro chov koní, jízdárny, stavby pro chov ovcí.
10.Stavby pro chov a produkci skotu a vepřového dobytka.
11.Stavby pro chov a produkci drůbeže a pro chov kožešinových zvířat.
12.Skleníky, sklady brambor a ovoce, sklady obilí.
13.Stavby pro skladování krmiv a výkalů hospodářských zvířat.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Analýza situace širších vztahů
2. Analýza zastavovacího plánu zemědělského střediska
3. Analýza zastavovacího plánu zemědělského střediska
4. Analýza zemědělského střediska ve vztahu k architektuře
5. Analýza konstrukčního systému
6. Analýza konstrukčního systému
7. Analýza urbanizmu vekova
8. Analýza urbanizmu venkova
9. Analýza venkovských obytných staveb
10.Analýza venkovských obytných staveb
11.Analýza venkovských veřejných staveb
12.Analýza venkovských veřejných staveb
13.Konečné hodnocení výsledků práce