Detail předmětu

Výtvarná tvorba 2

FAST-AG012Ak. rok: 2018/2019

Základní znalosti a dovednosti vztahující se ke zvládnutí modelování trojrozměrného tělesa. Získání zkušeností se základními materiály používanými při modelování. Modelování jako metoda hledání a ověřování architektonického prostorového konceptu.

Výsledky učení předmětu

Schopnosti pojmout prostor v materiálu,
Modelování v hlíně, struktivní modelování v materiálech
Modelování organických a anorganických předmětů
Schopnost abstraktního uvažování v objemu a prostoru.

Prerekvizity

Předmět navazuje na předchozí semestr výtvarné tvorby, která se soustřeďuje na zvládnutí prostoru a trojrozměrných těles kresbou.

Korekvizity

Znalost historie výtvarné kultury a architektury.

Doporučené volitelné složky programu

Figurální kresba AG91

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení klasifikovaného zápočtu je min. 80% docházka na cvičení a stanovený počet a kvalita odevzdaných prací.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Osvojení si základů trojrozměrného modelování, modelování v hlíně, průpravné modelování organických a anorganických objektů, architektonické modelování abstraktních forem.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní geometrické těleso - první zkušenosti s modelováním v hlíně
2. Modelování v hlíně - anorganické objekty přírodní
3. Modelování v hlíně - anorganické předměty antropogenní
4. Modelování v hlíně - organické předměty přírodní
5. Modelování v hlíně - organické předměty antropogenní, odlívání do sádry
6. Modelování v hlíně - kompozice komlikovanějšího zátiší
7. Modelování v hlíně - kompozice zlatého řezu podle přírodních zákonnitostí
8. Materiály pro struktivní modelování - přednáška
9. Základní koncepce modelu
10. Koncepce postupu stavby modelu
11. Konstrukce modelu
12. Konzultace
13. Konzultace