Detail předmětu

Základy informatiky

FAST-AU001Ak. rok: 2018/2019

Počítačové sítě a Internet (principy činnosti sítí, protokoly a služby v počítačových sítích)
Základy počítačové grafiky
Zpracování textových dokumentů na počítači a základy typografie
Prezentování „na živo“ a v prostředí intranetu.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Základní přehled o následujících oblastech informatiky: počítačové sítě a internet, bezpečnost, počítačová grafika, zásady prezentací a zpracování textů na počítači. Praktické dovednosti prezentovat své projekty přímým přednášením i prezentaci v prostředí internetu.

Prerekvizity

Běžné znalosti ve středoškolském rozsahu.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a praktická cvičení, práce na samostatných projektech, závěrečná prezentace projektu. Práce v LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Docházka do cvičení v rozsahu daném cvičícím. Teoretický test z látky probírané v přednáškách. Vlastní téma zpracované do podoby powerpointové prezentace (včetně přednesení) a webových stránek.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do předmětu, počítačová síť FAST
2. Zásady prezentování informací
3. Počítačové sítě -- základní principy činnosti, protokoly a služby
4. Služby sítě internet, principy elektronické pošty a přenosu souborů
5. Služba WWW -- princip činnosti, protokol
6. Základy jazyka HTML
7. Tvorba dokumentů v jazyce HTML, tabulky, obrázky, odkazy
8. Bezpečnost počítačových sítí, technické a uživatelské aspekty
9. Základy počítačové grafiky.
10. Barevné modely, palety, rastrová a vektorová grafika
11. Grafické formáty, jejich použití a konverze
12. Zpracování textových dokumentů na počítači -- základy typografie
13. Programové vybavení pro zpracování textů

Cíl

Základní teoretické znalosti z informatiky potřebné v dalších předmětech studia. Uživatelské znalosti nezbytné pro efektivní používání počítačů v inženýrské praxi.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu, počítačová síť FAST
2. Zásady prezentování informací
3. Počítačové sítě -- základní principy činnosti, protokoly a služby
4. Služby sítě internet, principy elektronické pošty a přenosu souborů
5. Služba WWW -- princip činnosti, protokol
6. Základy jazyka HTML
7. Tvorba dokumentů v jazyce HTML, tabulky, obrázky, odkazy
8. Bezpečnost počítačových sítí, technické a uživatelské aspekty
9. Základy počítačové grafiky.
10. Barevné modely, palety, rastrová a vektorová grafika
11. Grafické formáty, jejich použití a konverze
12. Zpracování textových dokumentů na počítači -- základy typografie
13. Programové vybavení pro zpracování textů

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Práce v počítačové síti a prostředí počítačových učeben
2. Jednoduchá prezentace v PowerPointu
3. Tvorba grafů a tabulek v prezentačním programu
4. Další možnosti prezentace
5. Příprava a úprava fotografií pro prezentaci na počítači
6. HTML I. – první stránky, zpracování souvislého textu
7. HTML II. – seznamy, použití css
8. HTML III. – obrázky, odkazy
9. HTML IV. – tabulky
10. HTML V. – kaskádové styly a jednotný vzhled prezentace
11.–12. Prezentace a odevzdání samostatných prací
13. Závěrečný test