Detail předmětu

Výtvarná tvorba 1

FAST-AG011Ak. rok: 2018/2019

Základní znalosti a dovednosti vztahující se ke zvládnutí plochy a prostoru kresebnými technikami. Funkce a možnosti čáry, zobrazení trojdimenzionálního prostoru, znázornění materiálů přírodních i antropogenních, kompoziční principy, aplikace v architektuře. Předmět na samém začátku studia pomáhá budovat schopnost vnímat a zobrazovat prostor a hmotu jako nezbytné atributy architektonické tvorby.

Výsledky učení předmětu

Zvládnutí kompozičních zákonitostí kresby,
proporční správnost,
perpektivní zkrácení,
konstrukce prostoru.
Dovednost vyjádřit v ploše objem.

Prerekvizity

Předmět je zařazen v prvním semestru studia a nenavazuje tedy na žádnou předchozí disciplinu. Předpokládají se základní kresebné dovednosti ověřené talentovou zkouškou.

Korekvizity

Znalost historie výtvarné kultury a architektury.

Doporučené volitelné složky programu

Figurální kresba AG91

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělění klasifikovaného zápočtu jsou min. 80% prezence na cvičeních a odevzdaný stanovený počet a kvalita studijních prací.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Rozvoj schopností grafického vyjadřování, kresba v ploše, postižení trojdimenzionálního prostoru, zobrazení přírodních a antropogenních objektů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-C-APS (N) bakalářský

    obor APS , 1. ročník, zimní semestr, 2 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Rozkreslovací a uvolňovací cvičení
2. Kompozice a formát
3. Jednoduchá kompozice geometrických těles.
4. Proporce - cvičení rychlých kreseb
5. Proporce - cvičení rychlých kreseb
6. Lineární konstrukce prostoru
7. Lineární konstrukce prostoru
8. Jednobodová perspektiva
9. Sestava geometrických těles
10. Dvoubodová perpektiva, tříbodová perspektiva
11. Sestava geometrických těles
12. Komplikovaná sestava geometrických těles
13. Komplikovaná sestava geometrických těles