Detail předmětu

Technická zařízení budov 3

FAST-BT003Ak. rok: 2018/2019

Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky. Vlhký vzduch, jeho úpravy, vybrané fyzikální jevy. Tepelně vlhkostní zátěž budov. Přirozené větrání, druhy a aplikace. Vzduchotechnické systémy pro nucené větrání, vytápění a klimatizaci. Chlazení pro klimatizaci. Rekuperace tepla ve vzduchotechnice. Hluk ve vzduchotechnice a jeho útlum. Aplikace vzduchotechnických systémů v občanských a obytných stavbách.

Zajišťuje ústav

Ústav technických zařízení budov (TZB)

Výsledky učení předmětu

Cílem předmětu je rozšíření vědomostí o technických systémech budovy o soustavy vzduchotechniky. Studenti si osvojí základní fyzikálně technické principů tvorby vnitřního mikroklimatu budov zařízeními vzduchotechniky. Získají základní přehled o aktuálně užívaných systémech vzduchotechniky v občanských a obytných stavbách. Studenti nabydou rámcové znalosti návrhu základních systémů pro větrání a klimatizaci budov. Budou schopni identifikovat skladbu vzduchotechnického zařízení a účel jednotlivých prvků.

Prerekvizity

Tepelná technika, základy vytápění, zejména tepelně technické výpočty, princip dimenzování potrubních sítí- hydraulika, základy stavební akustiky.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičení povinná z 80 %.
Kvalitní vypracování všech zadaných úloh v určených termínech.
Pravidelná příprava na cvičení a aktivní účast v něm.
Pravidelná docházka na přednášky.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky.
Tepelně vlhkostní zátěž budov.
Přirozené větrání, druhy a aplikace.
Proudění vzduchu v místnostech, distribuční prvky.
Části vzduchotechnických systémů pro úpravu a dopravu vzduchu.
Strojovny vzduchotechniky.
Vzduchové systémy klimatizace.
Vodní a chladivová klimatizace, systémy a jejich návrh.
Chlazení pro klimatizaci.
Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnických systémech.
Akustika ve vzduchotechnice, jeho útlum, návrh tlumicích elementů
Regulace VZT zařízení, aplikace vzduchotechnických systémů v průmyslu
Aplikace vzduchotechnických systémů ve stavbách pro ubytování, administrativních budovách, shromažďovacích prostorech, kuchyních.

Cíl

Základy vzduchotechniky. Tvorba vnitřního prostředí vzduchotechnikou. Energetické, ekologické a ekonomické aspekty vzduchotechniky budov.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor S , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Interní mikroklima prostorů a jeho tvorba systémy vzduchotechniky.
Tepelně vlhkostní zátěž budov.
Přirozené větrání, druhy a aplikace.
Proudění vzduchu v místnostech, distribuční prvky.
Části vzduchotechnických systémů pro úpravu a dopravu vzduchu.
Strojovny vzduchotechniky.
Vzduchové systémy klimatizace.
Vodní a chladivová klimatizace, systémy a jejich návrh.
Chlazení pro klimatizaci.
Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnických systémech.
Akustika ve vzduchotechnice, jeho útlum, návrh tlumicích elementů
Regulace VZT zařízení, aplikace vzduchotechnických systémů v průmyslu
Aplikace vzduchotechnických systémů ve stavbách pro ubytování, administrativních budovách, shromažďovacích prostorech, kuchyních.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Ohřívač vzduchu
Úlohy z psychrometrie
Tepelné bilance
Přirozené větrání
Koncepce nuceného větrání
Strojovna vzduchotechniky
Výkresy, specifikace
Vzduchový systém klimatizace
Kombinovaný systém klimatizace
Chlazení pro vzduchotechniku
Zpětné získávání tepla ve vzduchotechnice
Útlum hluku ve vzduchotechnice
Závěrečná kontrola a zápočet

eLearning