Detail předmětu

Městské komunikace

FAST-BM003Ak. rok: 2018/2019

Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací. První část předmětu bude věnována historickým vývojům urbanistických sídel a tím i městských komunikací a komunikačním systémům v zastavěných oblastech. Dále formulaci pojmu městské komunikace s definicí a rozdělením do kategorií. K jednotlivým kategoriím budou přiřazeny základní návrhové parametry. V kapitole křižovatky městských komunikací budou naznačeny základní druhy městských křižovatek a způsob jejich řešení. Jedná se o křižovatky úrovňové i mimoúrovňové. Zvláštní část bude věnována nadřazeným komunikačním sítím. Poslední část bude věnována moderním trendům v dopravním inženýrství- humanizaci městského prostředí. S tímto je spojen pojen zklidňování dopravy v určitých lokalitách městských sídelních útvarů.

Zajišťuje ústav

Ústav pozemních komunikací (PKO)

Výsledky učení předmětu

Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací. Student je schopný navrhnout dopravní řešení v městském prostředí v jednoduchých podmínkách. K tomu zvládne podrobnou projektovou dokumentaci. Umí navrhnout úrovňové i mimoúrovňové křižovatky a posoudit provoz na nich. Jsou schopni posoudit alternativní řešení.

Prerekvizity

Základní znalosti z technologie dopravních staveb a projektování silnic a dálnic, zvládnutí práce na PC (Acad…)

Korekvizity

Práce na PC, výborná znalost minimálně jednoho z software CAD a jednoho software pro návrh pozemních komunikací

Doporučené volitelné složky programu

čtení časopisu MEMO (časopis zabývající se Městskou mobilitou)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro získání zápočtu je třeba odevzdat všechny příklady, zadané ve cvičeních a splnit obě písemné práce v požadovaném rozsahu.
Zkouška spočívá ve vypracování tří praktických příklady. Očekává se tvorba částí výkresů, situace, podélný profil, vzorové příčné řezy.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Úvod do MK, urbanistická struktura sídelních útvarů a velkých měst. Funkční třídy MK.
2.Šířkové uspořádání městských komunikací.
3.Vzorové příčné řezy - detaily
4.Návrhové prvky místních komunikací dle ČSN 73 6110 z ledna 2006.
5.Úrovňové křižovatky, sjezdy, místa ležící mimo vozovku, výhybny, obratiště a účelové komunikace ve městě.
6.Okružní křižovatky a jejich využití a použití dle našich a zahraničních předpisů.
7.Přechody pro chodce a místa pro přecházení.
8.Vyhláška 398/2009 a úpravy městských komunikací dle této vyhlášky.
9.Návrh parkovacích ploch, zastávek BUS a MHD.
10.Navrhování dopravního zklidňování, pěších zón, veřejných prostor a obytných zón.
11.Návrh stezek pro cyklisty.
12.Mimoúrovňové křižovatky.
13.Základní informace dopravní inženýrství

Cíl

Seznámení s problematikou městských komunikací od koncepce městských sítí po projektování městských komunikací.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

  obor K , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-MI (N) bakalářský

  obor MI , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

  obor K , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

  obor K , 4. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Úvod do MK, urbanistická struktura sídelních útvarů a velkých měst. Funkční třídy MK.
2.Šířkové uspořádání městských komunikací.
3.Vzorové příčné řezy - detaily
4.Návrhové prvky místních komunikací dle ČSN 73 6110 z ledna 2006.
5.Úrovňové křižovatky, sjezdy, místa ležící mimo vozovku, výhybny, obratiště a účelové komunikace ve městě.
6.Okružní křižovatky a jejich využití a použití dle našich a zahraničních předpisů.
7.Přechody pro chodce a místa pro přecházení.
8.Vyhláška 398/2009 a úpravy městských komunikací dle této vyhlášky.
9.Návrh parkovacích ploch, zastávek BUS a MHD.
10.Navrhování dopravního zklidňování, pěších zón, veřejných prostor a obytných zón.
11.Návrh stezek pro cyklisty.
12.Mimoúrovňové křižovatky.
13.Základní informace dopravní inženýrství

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Harmonogram je vždy novelizován na začátku semestru.