Detail předmětu

Zakládání staveb (V)

FAST-BF051Ak. rok: 2018/2019

Plošné a hlubinné základy.
Vodní tlakové zkoušky.
Injektování klasické - těsnící, zpevňovací, kompenzační, těsnící clony, trysková injektáž – technologie, návrh, použití ve vodním stavitelství.
Podzemní stěny - konstrukční, pažící, těsnící, použití těsnících stěn ve vodním stavitelství a environmentální geotechnice.
Enkapsulace, ochrana skládek.
Jímkování - druhy jímek, návrh a statické posouzení jímek, hydraulická stabilita jímek.
Zakládání vodohospodářských staveb.

Zajišťuje ústav

Ústav geotechniky (GTN)

Výsledky učení předmětu

Studenti se naučí navrhovat základy vodních a dalších staveb. Budou umět bezpečně a ekonomicky navrhnout jímky. Budou umět bezpečně a ekonomicky navrhnout pažení a odvodnění stavebních jam. Naučí se navrhnout vhodnou metodu podchycení objektů při rekonstrukcích a modernizacích. Budou umět vybrat optimální technologii pro injektáže podloží.

Prerekvizity

Druhy základových půd, vlastnosti zemin, teorie mezních stavů, základní znalosti ze stavební mechaniky, pružnosti a pevnosti, navrhování konstrukcí.

Korekvizity

Rizika při zakládání vodních staveb, rizika při provádění pažení jímek, nové technologie speciálního zakládání, environmentální geotechnika, výpočetní metody v geotechnice.

Doporučené volitelné složky programu

Nepovinně se mohou studenti zúčastnit přednášek, exkurzí a workshopů, které jsou jim nabízeny v průběhu semestru.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášené téma je cvičeno na zápočtových příkladech, zahrnujících jednotlivě probírané části. Část cvičení probíhá v PC učebně - aplikace softwaru pro řešení úlohy.
Součástí výuky jsou i nepovinné přednášky, exkurze a workshopy pořádané v rámci různých projektů.
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení klasifikovaného zápočtu je vypracování zápočtových příkladů, splnění docházky a napsání písemného zápočtového testu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Úvod do zakládání. Plošné zakládání vodohospodářských a dalších staveb.
3.-4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony, studny a piloty.
5.-6. Vodní tlakové zkoušky. Klasické injektáže ve vodním stavitelství.
7.-8. Trysková injektáž – technologie provádění, využití.
9.-10. Podzemní stěny – technologie provádění a jejich využití. Enkapsulace. Ochrana skládek.
11.-12. Stavební jámy a jejich roubení. Jímkování. Druhy jímek a jejich použití.
13. Statický výpočet roubení stavebních jam a jímek. Hydraulická stabilita jímek.

Cíl

Seznámit studenty se zakládáním vodních staveb, metodami injektáže podloží, bezpečným návrhem jímek.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program B-P-E-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-P-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

  • Program B-K-C-SI (N) bakalářský

    obor V , 3. ročník, zimní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.-2. Úvod do zakládání. Plošné zakládání vodohospodářských a dalších staveb.
3.-4. Základy hlubinné – rozdělení prvků. Kesony, studny a piloty.
5.-6. Vodní tlakové zkoušky. Klasické injektáže ve vodním stavitelství.
7.-8. Trysková injektáž – technologie provádění, využití.
9.-10. Podzemní stěny – technologie provádění a jejich využití. Enkapsulace. Ochrana skládek.
11.-12. Stavební jámy a jejich roubení. Jímkování. Druhy jímek a jejich použití.
13. Statický výpočet roubení stavebních jam a jímek. Hydraulická stabilita jímek.

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod. Zemní tlaky.
3. Program Geo 5.
4. Svislá únosnost pilotových základů, 1. mezní stav.
5. Svislá únosnost pilotových základů, 2. mezní stav.
6. Návrh tížné zdi.
7. Program Geo 5.
8. Návrh pažící stěny volně stojící.
9. Návrh pažící stěny kotvené.
10. Program Geo 5.
11. Odvodnění stavební jámy.
12. Individuální konzultace.
13. Zápočet.