Detail předmětu

Katastr nemovitostí III

FAST-HE22Ak. rok: 2018/2019

Vytyčování hranic pozemků.Opravy chyb v katastru nemovitostí.
Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
Poskytování informací z katastru nemovitostí.
Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).Právní problematika zapisování a vedení vztahů k nemovitostem.
Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).

Zajišťuje ústav

Ústav geodézie (GED)

Výsledky učení předmětu

Student má za cíl vytvořit složité případy geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Je seznámen s problematikou změn a oprav obsahu katastru nemovitostí s problematikou
Vytyčování hranic pozemků.Opravy chyb v katastru nemovitostí.
Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
Poskytování informací z katastru nemovitostí.
Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).Právní problematika zapisování a vedení vztahů k nemovitostem.
Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).

Prerekvizity

Schopnost měřit pro potřeby složitých případů katastru nemovitostí. Znalost tvorby složitých geometrických plánů. Znalost základní manipulace s informačním systémem katastru nemovitostí.

Korekvizity

Znalost počítačové grafiky a katastru nemovitosti České republiky.

Doporučené volitelné složky programu

Pravidelné konzultace.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou přednášek, praktických cvičení a samostudia. Účast na přednáškách je doporučená, na cvičeních povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Účast na cvičeních je povinná (2 neúčasti může omluvit cvičící). Píší se 3 písemné testy - součet dosažených bodů ze všech testů musí činit minimálně 50 % součtu dosažitelných bodů ze všech testů. Neabsolvovaný test bude nahrazen v dohodnutém termínu. Ze cvičení musí být vypracovány a uznatelné všechny zadané programy. Zkouška má testovou, početní a ústní část. 30% bodů je generováno z hodnocení cvičení. Celkový počet bodů za zkoušku je 100, pro úspěšné absolvování je požadováno 50%.

Jazyk výuky

čeština

Pracovní stáže

Brigáda v geodetické firmě na pozici fifurant, pokud to možnosti umožní, na pozici technik.

Osnovy výuky

1.Vytyčování hranic pozemků.
2.Opravy chyb v katastru nemovitostí.
3.Pozemkové úpravy.
4.Identifikace parcel.
5.Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
6.Poskytování informací z katastru nemovitostí.
7.Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).
8.Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem.
9.Zákonné úpravy související s katastrem nemovitostí.
10.Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).
11.Složitý geometrický plán.
12. Soudní znalectví a katastr nemovitostí
13. Zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí

Cíl

Student má za cíl vytvořit složité případy geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků. Je seznámen s problematikou změn a oprav obsahu katastru nemovitostí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program N-P-C-GK magisterský navazující

    obor GD , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Vytyčování hranic pozemků.
2.Opravy chyb v katastru nemovitostí.
3.Pozemkové úpravy.
4.Identifikace parcel.
5.Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
6.Poskytování informací z katastru nemovitostí.
7.Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).
8.Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem.
9.Zákonné úpravy související s katastrem nemovitostí.
10.Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).
11.Složitý geometrický plán.
12. Soudní znalectví a katastr nemovitostí
13. Zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Vytyčování hranic pozemků.
2.Opravy chyb v katastru nemovitostí.
3.Pozemkové úpravy.
4.Identifikace parcel.
5.Ověřování a potvrzování geometrických plánů.
6.Poskytování informací z katastru nemovitostí.
7.Digitální katastrální mapa (DKM) a katastrální mapa digitalizovaná (KM-D).
8.Právní problematika zapisování a vedení právních vztahů k nemovitostem.
9.Zákonné úpravy související s katastrem nemovitostí.
10.Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).
11.Složitý geometrický plán.
12. Soudní znalectví a katastr nemovitostí
13. Zápočet

eLearning