Detail předmětu

Informatika II

FAST-GU51Ak. rok: 2018/2019

Základní pravidla pro tvorbu přednášek a prezentací.
Obrazové informace, grafické formáty a možnosti integrace v prezentačních technikách.
Jazyky pro popis obsahu a formátu dokumentu.
Základy aplikačního protokolu HTTP a služby Internetu WWW.
Značkovací jazyk HTML, elementy a jejich atributy. Pokročilé využívání kaskádových stylů v dokumentu.
Základy jazyka XML a jeho nástrojů. Styly XSLT.
Jazyk JavaScript pro vytváření dynamických částí dokumentu na straně klienta.
Standardní formáty dokumentů, rozšíření MIME, jejich analýza a možnosti vzájemné konverze.
Příprava internetová prezentace z heterogenních podkladů.

Zajišťuje ústav

Ústav automatizace inženýrských úloh a informatiky (AIU)

Výsledky učení předmětu

Studenti získají pokročilé znalosti o moderních komunikačních technikách používaných v internetu. Absolventi nabudou dovednosti spravovat a vytvářet statické internetové aplikace. Budou moci vytvářet veřejné prezentace s využitím moderních nástrojů pro formátování dokumentu. Osvojí si efektivní práci se standardy popisovacích jazyků HTML, XML, Adobe, s využitím standardů pro definici kaskádových stylů CSS. Budou připraveni na rozšíření svých dovedností v oblasti dynamických aplikací s využitím databázových prvků.

Prerekvizity

Uživatelská znalost operačních systémů, základy práce v počítačové síti.

Doporučená nebo povinná literatura

Macur J. a kol.: Technologie Internetu. CERN, 1999. (CS)
ZAKAS, Nicholas: JavaScript pro webové vývojáře. Computer Press, 2009. EAN 9788025125090. (CS)
CASTRO, Elizabeth a HYSLOP, Bruce: HTML5 a CSS3. Computer Press, 2012. EAN 9788025137338. (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka probíhá formou praktických cvičení a samostudia. Účast na cvičeních je povinná.

Způsob a kritéria hodnocení

Aktivní účast ve cvičeních, obhajoba vlastní webové prezentace.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Prezentační techniky. Přehled o technikách prezentace textových i grafických dat. Přehled o technologiích používaných v internetu, schopnost vytvářet vlastních dokumentů vhodných pro internet.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor G , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-K-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

 • Program B-P-C-GK bakalářský

  obor GI , 2. ročník, letní semestr, 2 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní pravidla pro tvorbu prezentací a přednášek.
2. Tvorba prezentací vhodných pro přímé přednášení.
3. Používané datové formáty a jejich vzájemná konverze.
4. Základní aplikační protokoly a služby Internetu.
5.-6. Popisovací jazyk HTML.
7. Pokročilé vlastnosti jazyka, vkládání objektů, nové elementy ve standardu HTML 5.0
8.-9. Dynamický dokument na straně klienta, jazyk JavaScript.
10. Využití kaskádových stylů pro jednotný vzhled a chování aplikace.
11. Úvod do jazyka XML, formátování dat pomocí XLST, strukturovaná data Internetu.
12.-13. Tvorba vlastní prezentace s řízením navigace a dynamickými prvky.