Detail předmětu

Logistics

FP-BlogaPAk. rok: 2018/2019

Effective logistics management is crucial for the success of the company. Logistics harmonize material flows in all forms of material principles with information flows for obtaining economy both for customers and providers. Logistics is one of the form value chains, which connect enterprise with their customers and suppliers.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Students will be able to creatively participate in enterprise logistics system creation. They acquire the basic knowledge of logistics components; economy of logistics activities and their assessments. The course focuses on integration student’s skills, which are necessary for usage, both logistics management and selected methods of production logistics in practise.

Prerekvizity

Předmět navazuje a aplikuje doposud získané znalosti z oblasti ekonomie, obchodování, informačních technologií a výroby.

Doporučená nebo povinná literatura

RUSHTON, Alan, Phil CROUCHER a Peter BAKER. The handbook of logistics & distribution management. 4th ed. London ; Philadelphia: Kogan Page, 2010, xxvii, 635 s. : il., mapy, grafy, tab. ISBN 978-0-7494-5714-3.
BALLOU, Ronald H. Business logistics, supply chain management: planning, organizing, and controlling the supply chain. 5th ed., internat. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004, xxii, 789 s. : il., grafy, tab. mapy. 1 CD-ROM. ISBN 0-13-123010-7.
DORNIER, Philippe-Pierre. Global Operations and Logistics: text and Cases. New York: John Wiley, 1998, 453 s. ISBN 0-471-12036-7.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT.
Přednášky budou probíhat s využitím didaktické techniky za použití Power Pointu.
Cvičení budou probíhat jako výpočtové i seminární.
K získání přehledu o použití znalostí v praxi bude i exkurze ve výrobních podnicích.

Způsob a kritéria hodnocení

The evaluation of the course is based on the systematic, continuous work of the students during whole semester.
The course assessment is based on semester project(s) solution; selected logistics topic presentation; attending excursion, participation in lectures, seminars in computer laboratory and written exam. The maximum number of points is 100.
Scoring of each component is following: semester project(s) solution (maximum 30 points/total); selected logistics topic presentation (maximum 10 points); attending excursion (5 points/excursion); participation in seminars (maximum 10 points/whole semester), participation in lectures (maximum 5 points/whole semester) and written exam (maximum 40 points).
Additional activities (maximum 4) will be included during the semester. Additional acitivites are expecially external lectures (5 points/lecture), which can be used for obtaining additional points to pass minimum points requirements.
Evaluation of semester project(s) solution will be primarily based on attention to detail, systematic and creative approach. Semester project(s) evaluation is based on weight of following factors i. e. theoretical knowledge understanding and application (40 %); solution approach and quality (40 %); scope, formal form, graphic form, correct references usage (20 %). Chosen semester project topics should be sent via e-learning by the end of 6th week of the semester. Students have to hand over a written semestral project via e-learning by the end of 11th week of the semester in the form surname1.vsdx (or surname1.xxx). Late submission will be penalized by 5 points from the total score of activity.
Evaluation of selected logistics topic presentation is based on weight of following factors i. e. theoretical knowledge understanding and application (40%); quality of resources (40 %); meeting with formal conditions of presentation (20%).
Finally attendance of excursion, lectures and seminars in computer laboratory will be checked by the tutor.
The course requirements grade are course-unit credit and exam.
Course-unit credit maximum is 60 points (inc. Excursion, presentation and attendance). Course-unit credit is given under successful fulfilling the conditions of min. 25 points. At least 15 points have to be from semester project(s) solution.
The written exam (maximum 40 points) contains set of open and close questions, which focus on practicle understanding and application of logistics approach.
The final classification is based on both the number of points from each part and European Credit Transfer System (ECTS). Grade A (excellent) 100 to 90 points; B (very good) 89 to 80 points; C (good) 79 to 70 points; D (satifactory) 69 to 60 points; E (sufficient) 59 to 50 points; F (failed) 49 to 0 points.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Internship in industrial company.
2. Internship in industrial company.
3. Logistics history. Development of logistics. Logistics basic terminology and terms.
4. The scope of logistics in business. Logistics management and organization. Elements of logistics management.
5. Logistics decision making. Logistics activities. Logistics planning.
6. Value and logistics costs. Concept of total logistics cost. Cost identification. Logistics performance evaluation.
7. Logistics systems.
8. Components of logistics systems.
9. Theory of causal positions. Transportation management.
10. Material handling systems.
11. Production logistics and material flow management.
12. Techniques and methods of material flow analysis.
13. Freight transport.

Cíl

The course provides a fundamental understanding of the key aspect of logistics. Provides students with concepts, techniques and tools to design, analyse, and improve material flows and apply them to a broad range of industries. Covers topics in transportation planning and execution, logistics processes design, and logistics costs. Emphasizes, how these topics are integrated with the different functions of the firm (finance, marketing, operation management, R&D, etc.). The course also focuses on selected topics of freight transport.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Docházka je povinná a kontrolovaná vyučujícím písemnou prezentací účasti studentem na každé formě cvičení. Současně probíhá i kontrola dílčího zpracování případové studie v polovině semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BAK bakalářský

    obor BAK-EPM , 3. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

  • Program BAK-PM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, 6 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor