Detail předmětu

Fuzzy systémy

FEKT-MPC-FSYAk. rok: 2020/2021

Motivace předmětu, klasické množiny a fuzzy množiny. Operace nad fuzzy množinami, t-normy a konormy. Fuzzy relace a operace nad nimi. Projekce, cylindrické rozšíření, kompozice. Přibližné usuzování. Jazyková proměnná. Fuzzy implikace. Zobecněný modus ponens a fuzzy pravidlo if-then. Pravidla inference. Ohodnocení a vlastnosti souboru fuzzy pravidel. Fuzzy systémy typu Mamdani a Sugeno. Struktura fuzzy systému, znalostní a datová báze. Fuzzifikace a defuzzifikační metody. Fuzzy systém jako universální aproximátor. Adaptace ve fuzzy systémech, neuro-fuzzy systémy.

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- popsat rozdíl mezi klasickou množinou a fuzzy množinou
- aplikovat operace s fuzzy množinami
- popsat a vysvětlit pojem jazykové proměnné
- použít operace s fuzzy množinami k matematickému popisu přibližného úsudku
- vyjmenopvat a vysvětlit vlastnosti souboru fuzzy pravidel
- popsat a vysvětlit dva typy fuzzy systémů
- vysvětlit funkci fuzzy systému jako univerzálního aproximátoru
- popsat princip adaptace ve fuzzy systémech

Prerekvizity

Základní znalosti z teorie množin a logiky, základní znalosti teorie systémů a teorie řízení (na úrovni bakalářského studia).

Doporučená nebo povinná literatura

JURA, P.; Základy fuzzy logiky pro řízení a modelování, Brno VUTIUM, 2003, 132 s. ISBN 80-214-2261-0. (CS)
DRIANKOV, D.; HELLENDOORN, H.; REINFRANK, M. An Introduction to Fuzzy Logic. Springer-Verlag, 1993. 316 p. ISBN 3-540-56362-8. (EN)
KLIR, G.J.; BO YUAN. Fuzzy Sets and Fuzzy Logic. Theory and Applications, Prentice Hall PTR, 1995. 574 p. ISBN 0-13-101171-5. (EN)
ZADEH, L.A. Fuzzy sets. Information and Control 8, pp. 338-353, (1965) (CS)
ZADEH, L.A.. From Computing with Numbers to Computing with Words—From Manipulation of Measurements to Manipulation of Perceptions. IEEE TRANSACTIONS ON CIRCUITS AND SYSTEMS—I: FUNDAMENTAL THEORY AND APPLICATIONS, VOL. 45, NO. 1, JANUARY 1999, pp. 105-119. (CS)
ZADEH, L.A. Fuzzy logic—a personal perspective. Fuzzy Sets and Systems 281 (2015) 4-20, pp.4-20. (CS)
SUBBULAKSHMI, K. Antilock-Braking System Using Fuzzy Logic. Middle-East Journal of Scientific Research 20 (10) 2014, pp. 1306-1310. ISSN 1990-9233 (CS)
JURA,P. Slajdy přednášek předmětu MFSY (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači. Student odevzdává během semestru jeden samostatný projekt.

Způsob a kritéria hodnocení

Písemný test 15 bodů během semestru.
Projekt 20 bodů.
Závěrečný písemná zkouška 65 bodů.
Zkouška z předmětu bude probíhat distančně.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Motivace předmětu, klasické množiny a fuzzy množiny.
2. Operace nad fuzzy množinami.
3. t-normy a konormy.
4. Fuzzy relace a operace nad nimi. Projekce, cylindrické rozšíření, kompozice.
5. Přibližné usuzování. Jazyková proměnná. Fuzzy implikace.
6. Zobecněný modus ponens a fuzzy pravidlo if-then. Pravidla inference.
7. Ohodnocení a vlastnosti souboru fuzzy pravidel.
8. Fuzzy systémy typu Mamdani a Sugeno.
9. Struktura fuzzy systému, znalostní a datová báze.
10. Fuzzifikace a defuzzifikační metody.
11. Fuzzy systém jako universální aproximátor.
12. Adaptace ve fuzzy systémech.
13. Neuro-fuzzy systémy.

Cíl

Seznámit se se základy teorie fuzzy množin a fuzzy logiky.
Naučit se aplikovat fuzzy teorii při modelováni neurčitých systémů. Seznámit se s adaptačními technikami ve fuzzy systémech.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-KAM magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení na počítači

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Projekt

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning