Detail předmětu

Bakalářská práce

FIT-IBTAk. rok: 2018/2019

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí výpočetní techniky a informatiky a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Bakalářská práce je na závěr studia obhajována před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu a jeho dokumentace.

Prerekvizity

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání zápočtu v předmětu "ITT/ITT - Semestrální projekt".
Bez úspěšného předmětu ITT nelze mít zapsán předmět IBT.
Předmět IBT se zapisuje současně s přihláškou k ISZ ve stejném semestru.

Doporučená nebo povinná literatura


Způsob a kritéria hodnocení

Pravidelné konzultace s vedoucím bakalářské práce.
Podmínky zápočtu:
Odevzdání "papírové" technické zprávy a realizačních výstupů v předepsané formě ve vyhlášeném termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "ITT - Semestrální práce" vede na "nezapočteno", protože předmět IBT si student zapsal/ponechal neoprávněně.

Jazyk výuky

čeština, angličtina

Osnovy výuky

  Cíl

  Cílem předmětu je podpora samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření inženýrského díla a jeho dokumentace.

  Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program IT-BC-3 bakalářský

   obor BIT , 3. ročník, letní semestr, 13 kreditů, povinný

  Typ (způsob) výuky

   

  Cvičení na počítači

  85 hod., povinná

  Vyučující / Lektor

  Projekt

  85 hod., povinná

  Vyučující / Lektor