Detail předmětu

Příprava počítačových modelů

FSI-QR0Ak. rok: 2018/2019

Předmět Příprava počítačových modelů seznamuje studenty s problematikou tvorby výpočetních modelů z oblasti CFD a MKP. Studenti si osvojí celkovou metodiku sestavení výpočtového modelu od úpravy CAD dat přes vlastní vytvoření výpočetní sítě až po načtení do samotného řešiče. Těžiště předmětu leží v osvojení si tvorby volných tetra sítí, v rámci předmětu se však studenti rámcově seznámí i s tvorbou mapovaných hexa sítí.

Výsledky učení předmětu

Předmět umožňuje studentům získat znalosti o soudobých výpočtových modelech z oblasti jak srukturálních analýz, tak i z oblasti dynamiky tekutin.

Prerekvizity

Základní znalosti z oblasti mechinky těles, hydromechaniky a termomechaniky.

Doporučená nebo povinná literatura

ANSYS, ICEM CFD, manual v13.0, 2010
ANSYS, TGRID, manual v13.0, 2010
ANSYS, FLUENT, manual v13.0, 2010
ANSYS, ANSYS MULTIPHYSICS, manual v13.0, 2010

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.

Způsob a kritéria hodnocení

Student bude hodnocen za pravidelnou aktivní účast na cvičeních a vypracování zadaného projektu.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními metodami přípravy výpočetních modelů z oblasti automobilního průmyslu. Hlavním úkolem je vysvětlit studentům požadavky na výpočtové modely a efektivní postup jejich sestavení.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na cvičení je povinná. Jednorázová neúčast může být nahrazena vypracováním náhradní úlohy. Delší nepřítomnost se nahrazuje zvláštním zadáním podle pokynů cvičícího.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 1. ročník, zimní semestr, 3 kredity, volitelný (nepovinný)

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky výpočtových modelů
2. Moderní procesy a nástroje tvorby výpočetních sítí
3. Úprava CAD dat s ohledem na požadavky výpočtových sítí
4. Požadavky na výpočtové modely pro MKP a CFD aplikace
5. Import a oprava CAD dat, tvorba topologie modelu
6. Tvorba volných sítí ANSYS ICEM - robust method
7. Tvorba volných sítí ANSYS ICEM - shell meshing
8. Tvorba volných sítí ANSYS ICEM - volume meshing
9. Tvorba volných sítí ANSYS TGRID - volume meshing
10. Tvorba kombinovaných sítí ANSYS ICEM - autoblock
11. Úvod do hexa sítí ANSYS ICEM - blocking
12. Úprava a řízení kvality sítě
13. Export do řešiče, nastavení okrajových podmínek

Cvičení s poč. podporou

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky výpočtových modelů
2. Moderní procesy a nástroje tvorby výpočetních sítí
3. Úprava CAD dat s ohledem na požadavky výpočtových sítí
4. Požadavky na výpočtové modely pro MKP a CFD aplikace
5. Import a oprava CAD dat, tvorba topologie modelu
6. Tvorba volných sítí ANSYS ICEM - robust method
7. Tvorba volných sítí ANSYS ICEM - shell meshing
8. Tvorba volných sítí ANSYS ICEM - volume meshing
9. Tvorba volných sítí ANSYS TGRID - volume meshing
10. Tvorba kombinovaných sítí ANSYS ICEM - autoblock
11. Úvod do hexa sítí ANSYS ICEM - blocking
12. Úprava a řízení kvality sítě
13. Export do řešiče, nastavení okrajových podmínek

eLearning