Detail předmětu

Moderní trendy ve sportovních technologiích

CESA-SMTSAk. rok: 2019/2020

Studenti budou seznámeni s novými trendy v oblasti sportovních technologií. Přednášky budou zaměřeny na systémy využívající virtuální realitu, moderní trenažery, monitorovací on-line systémy a systémy využívající biofeedback.

Výsledky učení předmětu

Student bude schopen pochopit komplexní systémy využívající nové technologie na základě znalostí fyzikálních principů stávajících systémů. Bude schopen popsat funkci systému, metody zpracování dat a využitelnost pro daný obor. Bude umět využít znalosti z předchozích studovaných předmětů (např. Biosenzory a měření fyzikálních veličin, Bezdrátové technologie a SMART systémy, Umělá inteligence ve sportu).
Získané znalosti budou ověřeny seminární prací.

Doporučená nebo povinná literatura

Časopisecké publikace IEEE (Robotics, Neureongineering, Biomedical Engineering, Sports equipment) (EN)
SPORT ENGINEERING, journal, (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

přednáška, seminář.

Způsob a kritéria hodnocení

Test, min. 65 %.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Studenti budou seznámeni s novými trendy v oblasti sportovních technologií. Přednášky budou zaměřeny na systémy využívající virtuální realitu, moderní trenažery, monitorovací on-line systémy a systémy využívající biofeedback.

1. Přehled monitorovacích technologií
2. Virtuální realita (VR). Základní principy
3. Využití VR ve sportu: obecný přehled
4. VR v tréninku: trénování správného pohybu a techniky. Požadavky na parametry systémů VR
5. Počítačové vidění (PV). Základní principy.
6. Využití VR, PV a umělé inteligence (UI) pro kolektivní trénink: monitorování pohybu hráčů, analýza týmové taktiky, analýza výkonu a sledování různých fyziologických parametrů jednotlivých hráčů
7. Využití VR, PV a UI při online sledování kolektivních her
8. Inteligentní trenažéry. Základní principy a požadavky
9. Využití VR a UI v rehabilitaci. Principy a požadavky

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními technologiemi, které se využívají v oblasti sportu a sportovní medicíny. Důraz je kladen na systémy založené na využití virtuální reality, počítačového vidění a umělé inteligence.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-STC bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Ostatní aktivity

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning