Detail předmětu

Around 1956: the Culture of the Mid Fifties

FAVU-2A1956Ak. rok: 2018/2019

Kurz se zaměří na různé podoby kultury uprostřed 50. let v Evropě. Podíváme se krátce na politickou situaci na obou stranách železné opony, ale poředevším se zaměříme výběrově na některé filmy, literární díla a hudební a výtvarné styly, které hýbaly touto dobou.

Zajišťuje ústav

Katedra teorií a dějin umění (KTDU)

Výsledky učení předmětu

Testy, aktivní zapojení do diskuse, eseje.

Prerekvizity

Studenti musí být mít znalost angličtiny na pokročilé úrovni.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT..

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

1. Politika v 50. letech: procesy, Stalinova smrt, Chruščev, maďarské povstání, XX. sjezd KSSS, pomalé tání 2. pol. 50. let; studená válka, mezinárodní konflikty, vize atomové hrozby
2. Socialistický realismus nejen ve výtvarném umění: film, literatura, propaganda, historie, revoluční tradice (husité), Zdeněk Nejedlý, kult Aloise Jiráska, etc...
3. Literatura: ČSR. Fokus: Švorecký: Zbabělci (1948/58)
4. Film. Země Waršavské smlouvy. Fokus: Andrzej Wajda - Kanály (57)
5. Film. Bergmann v 50. letech. Fokus: Sedmá pečeť (57)
6. Film. Francie. Cahiers du Cinéma; zrod Nové vlny a autorského filmu. Fokus: Godard: U konce s dechem (59)
7. Film. Neorealismus - Itálie. Fokus: Roberto Rossellini. Stromboli (1950)
8. Literatura: Francie: existencialismus a Nový román. Fokus: Robbe-Grillet. La Jalousie (57)
9. Literatura: Británie. Fokus: Colin Mc Innes: Absolute Beginners
10. opomíjené umělecké skupiny: The Independent Group (GB), Situacionisté (Francie)
11. Hudba: bebop, cool jazz, Miles Davis, etc...

Cíl

Cílem předmětu je pomocí hloubkové sondy přiblížit studentům kulturu v polovině 50. let v Evropě.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povoleny jsou dvě absence za semestr.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program magisterský navazující

  obor () , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

 • Program magisterský navazující

  obor AGD1 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AGD2 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor APD , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor ATD , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor APE , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AMU , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AEN , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AVI , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AM2 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AS2 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AS1 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AKG , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AM3 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AM1 , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor APD , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AGD1 , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AGD2 , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AIN , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor ATD , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AEN , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AMU , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor APE , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AVI , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AM3 , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AM1 , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AS1 , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AKG , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AS2 , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný
  obor AM2 , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor