Detail předmětu

Oborový ateliér II - Sochařství 2 - letní

FaVU-B2S2-LAk. rok: 2018/2019

Socha - vertikála a její horizontální prostorové vymezování /ateliér/.

Výsledky učení předmětu

Praktické výstupy – schopnost sebereflexe.

Prerekvizity

Stavba sochy - měřítko prostoru já - vzájemné ovlivnění.

Doporučená nebo povinná literatura

Miroslav Petříček jr.; Znaky každodennosti aneb řeči téměř o ničem
Gilles Lipovetsky; Éra prázdnoty
Časopis Kunstforum
H. Gardiner, CH.Gere, ed.: Art Practice in a Digital Culture
http://www.sculpture.org/
www.digitalmeetsculture.net/
http://opvk.ffa.vutbr.cz/texty/zakladni-informace-o-projektu.html
Isaac Newton; Gravitační zákon (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Skupinová a individuální komunikace, praktické rady, praktické výstupy. Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet – zkouška v rozsahu A-F.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vertikála - gravitace bodu - prostorová rezonance - fixace - zhmotnění.

Cíl

Práce v prostoru skrz dotyky sebe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Systematičnost práce v komunikaci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AS2 , 2. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor