Detail předmětu

Oborový ateliér I - Intermédia - zimní

FaVU-B1IN-ZAk. rok: 2018/2019

Studenti jsou seznámeni s principy fungování ateliéru, jeho správy a základů metody Otevřené formy Oskara Hansena a dalších metod umělecké participace a konsenzuálního rozhodování. Na základě individuálních konzultací je studentům zadávána četba a referáty z tématických okruhů rozvíjených v celoateliérových odborných diskuzích a projektech.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Znalost základních ateliérových technologií a celkové koncepce výuky v ateliéru (společná cvičení atp.).

Prerekvizity

Prerekvizitou ke studiu v Ateliéru intermédií jsou studentovy schopnosti, prokázané během přijímací zkoušky.

Doporučená nebo povinná literatura

BEY, H. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004
MANOVICH, Lev. The Language of New Media. MIT Press
KNÍŽÁK, Milan. Jeden z možných postojů jak být s uměním, Votobia 1998
MARTIN, Agnes. Nezkalená mysl. Praha: Arbor vitae, 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech. Zkoušku uděluje klauzurní komise při veřejných obhajobách semestrálních prací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Možnost práce v jednom médiu.
2) Možnost paralelní práce ve více médiích.

Cíl

Úvod do studia v ateliéru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AIN , 1. ročník, zimní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning