Detail předmětu

Oborový ateliér I - Intermédia - letní

FaVU-B1IN-LAk. rok: 2018/2019

Studenti se postupně osvobozují od schémat a stereotypů, které mohli získat na středních školách. Nastavuje se stav důvěry mezi pedagogickým vedením i studenty navzájem, který teprve umožnuje komunikovat pochyby a slabost. Studenti hledají vnitřní motivaci k tvorbě a oproštují se postupně od dynamiky úkolů a plnění směrem k tvorbě, jako integrální součásti jejich osobnosti.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Student se naučí rozvinout a kriticky hodnotit vlastní tvorbu.

Prerekvizity

Student musí úspěšně absolvovat ateliérovou zkoušku v zimním semestru a mít splněny povinnosti v rámci ateliérové výuky předchozího semestru.

Doporučená nebo povinná literatura

KANDINSKIJ, Vasilij. O duchovnosti v umění, Triáda 1998
BEY, H. Dočasná autonomní zóna. Praha: Tranzit, 2004
MARTIN, Agnes. Nezkalená mysl. Praha: Arbor vitae, 2000

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Práce na projektech, exkurze, plénery, individuální prezentace.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínky pro udělení zápočtu: min. 2 individuální konzultace s vedoucím pedagogem během semestru, aktivní účast na společných ateliérových projektech. Zkoušku uděluje klauzurní komise při veřejných obhajobách semestrálních prací.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1) Prohlubování vlastního názoru na kresbu, malbu, základní informace o identické imaginaci.
2) Motivační konfrontace navozuje postupné představy o aplikacích do dalších motivačních(inspiračních) systémů - citační programy, "kopie", studium mentální metafyziky.

Cíl

Seznámit se základy potřebnými ke studiu v ateliéru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast ve výuce je povinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program bakalářský

    obor AIN , 1. ročník, letní semestr, 15 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

156 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning