Detail předmětu

Zpracování vícerozměrných signálů

FEKT-BPC-ZVSAk. rok: 2018/2019

Předmět Zpracování vícerozměrných signálů se věnuje jednorozměrným časovým signálům a dvourozměrným obrazovým signálům. Hlavní náplní předmětu jsou metody a postupy pořízení a číslicového zpracování signálů a obrazů.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen navrhnout a implementovat algoritmy a metody zpracování jednorozměrných časových a dvourozměrných obrazových signálů.

Prerekvizity

V předmětu Zpracování vícerozměrných signálů jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka poučeného“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a počítačová cvičení.

Způsob a kritéria hodnocení

V předmetu Zpracování vícerozměrných signálů jsou bodově hodnocena týdenní počítačová cvičení (40 bodů) a závěrečná písemná a ústní zkouška (60 bodů). Pro úspěšné ukončení předmětu je nutné získat alespoň poloviční počet bodů v obou částech výuky.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do zpracování signálů.
2. Úvod do zpracování obrazů.
3. Diskrétní obraz.
4. Reprezentace a vlastnosti obrazových dat.
5. Jasové transformace.
6. Geometrické transformace.
7. Filtrace šumu a poruch.
8. Detekce hran a rohů.
9. Integrální transformace I.
10. Integrální transformace II.
11. Matematická morfologie.
12. Barevné modely.
13. Formáty obrazových souborů.

Cíl

Předmět je rozdělen na dvě části, diskrétní signály a diskrétní obrazy. V první části jsou studenti seznámeni se základními pojmy zpracování signálů, teorií vzorkování a rekonstrukce a číslicovými filtry se zaměřením na pozdější rozšíření na vícerozměrné, zejména obrazové signály. Obsahem druhé části předmětu jsou pak diskrétní obrazy, konkrétně geometrické a jasové transformace, integrální transformace, gradientní operátory, metody matematické morfologie a základní náhled do segmentace, popisu a klasifikace obrazu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPC-AMT bakalářský, 3. ročník, letní semestr, 6 kreditů, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor