Detail předmětu

Základy interaktivní počítačové hudby

FEKT-MPC-ZIPAk. rok: 2019/2020

Práce s externími zařízeními a ovladači, základy využití externích modulů, zvukové efekty a zpracování signálu, vícekanálová hudba, tvorba interaktivní kompozice.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- využít MIDI zařízení v prostředí Pure Data,
- využít existující externí knihovny prostředí Pure Data pro mechanizmy "pitch tracking" a "beat tracking",
- popsat dvojdimenzionální model ovládání akustických parametrů,
- využít v prostředí Pure Data zvukové efekty a zvukový processing,
- vytvořit v prostředí Pure Data program pro základní tvorbu vícekanálové hudby.

Prerekvizity

Jsou požadovány základy práce na PC a znalost principů hudební elektroniky. Dále je požadována schopnost vytvářet v prostředí Pure Data elementární tónové generátory, schopnost využít časovač a vytvářet základní programovou logiku. Práce v laboratoři je podmíněna platnou kvalifikací „pracovníka znalého pro samostatnou činnost“ dle Vyhl. 50/1978 Sb., kterou musí studenti získat před zahájením výuky. Informace k této kvalifikaci jsou uvedeny ve Směrnici děkana Seznámení studentů s bezpečnostními předpisy.

Doporučená nebo povinná literatura

Miller Puckette: Theory and Techniques of Electronic Music,
KAVAN, Jan. Pure Data: platforma pro tvorbu interaktivního díla. Brno: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, 2013. ISBN 8074600335, 234 stran. (CS)
Václav Syrový: Hudební akustika, AMU, 2003, ISBN: 8073319012.
Zimmer, Frank: bang. Pure Data (1. International PD-Convention Graz), Wolke Verlagsges, ISBN: 3936000379.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu, cvičení mají charakter práce s programem Pure Data a realizace vlastních projektů v tomto programu. Účast na přednáškách je doporučená, účast na cvičeních je kontrolovaná.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Klasifikovaný zápočet je udělen za vypracování náročnějšího a komplexnějšího individuálního projektu v prostředí Pure Data.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.-2. Práce s MIDI zařízeními (klaviatura, ovladač)
3.-4. Seznámení s externími senzory iCube (reakce hudby na světlo, pohyb, atd.)
5.-7. Využití existujících externích knihoven pro mechanizmy "pitch tracking" a "beat tracking", dvojdimenzionální model ovládání akustických parametrů.
8.-9. Efekty a zvukový processing v PD (granulární syntéza, overdrive, reverb atd.)
10. Základy tvorby vícekanálové hudby
11.-13. Produkce interaktivní kompozice

Cíl

Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti, získané v předmětu Základy intereraktivní počítačové hudby 1.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Pro získání zápočtu je nutné zpracovat náročnější a komplexnější individuální projekt v prostředí Pure Data. Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MPC-AUD magisterský navazující

    specializace AUDM-ZVUK , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning