Detail předmětu

Revitalizace a stabilita krajiny

FAST-CS053Ak. rok: 2017/2018

Základy krajinné ekologie. Typy krajiny, vliv člověka na krajinu, hlavní příčiny antropogenního poškozování krajiny.
Devastace krajiny při těžbě nerostných surovin a její rekultivace
Klasifikace rekultivací, biotechnické rekultivace, rekultivace zemědělské a lesnické, nové trendy v rekultivacích v ČR.
Ekologická stabilita, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability.
Ochrana krajiny.
Revitalizace vodních systémů krajiny, revitalizace malých vodních toků v krajině, dotační programy pro CR.

Zajišťuje ústav

Ústav vodního hospodářství krajiny (VHK)

Výsledky učení předmětu

Student získá základní znalosti z ekologie krajiny, o revitalizace krajiny, stabilitě krajiny, územních systémech ekologické stability, revitalizaci vodních systémů v krajině.

Prerekvizity

Základní znalosti přírodovědných předmětů

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Úvod do ekologie krajiny. Názvosloví. Krajina přírodní.
2. Krajina kulturní. Ekologická stabilita. Stabilita krajiny.
3. - 4. Charakteristika území devastovaných těžbou. Způsoby a fáze rekultivace. Biotechnická fáze rekultivace. Rekultivace zemědělská, rostliny. Rekultivace lesnická, vhodné dřeviny. Další způsoby rekultivací.
5. Obnova krajiny. Územní systémy ekologické stability.
6. Urban sprawl, výstavba šetrná k životnímu prostředí. Ochrana krajiny.
7. Říční krajina. Mokřady, tůně a další vodní prvky v krajině. Hodnocení revitalizací, údržba, problémy.
8. Dotační programy, příklady revitalizací z ČR i ze zahraničí.

Cíl

Základní znalosti z ekologie krajiny, krajina přírodní a kulturní, vliv lidské činnosti, revitalizace krajiny, stabilita krajiny, územní systémy ekologické stability, revitalizace vodních systémů v krajině

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program N-P-C-MI magisterský navazující

  obor X , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

 • Program N-P-E-SI (N) magisterský navazující

  obor V , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program N-P-C-SI (N) magisterský navazující

  obor V , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

 • Program N-K-C-SI (N) magisterský navazující

  obor V , 2. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor