Detail předmětu

Diplomní seminář

FP-KdsPAAk. rok: 2020/2021

Obsahem předmětu je zpracování bakalářské práce na vybrané téma dle stanovených cílu, obsahu, metod a postupu řešení.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Výstupem studia tohoto předmětu je znalost a dovednost napsat ucelený odborný text, ve kterém studenti v logické struktuře aplikují teoretické poznatky na řešení konkrétního problému z praxe.

Prerekvizity

Úspěšné absolvování semináře k bakalářské práci. Výběr problematiky bakalářské práce a vedoucího bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

ISO norma 690
Literatura dle doporučení vedoucího bakalářské práce.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Individuální konzultace.

Způsob a kritéria hodnocení

Bakalářská práce.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Předmět je konzultován v konzultačních hodinách vedoucího BP. Dílčí výstupy předmětu jsou konzultovány v konzultačních hodinách vedoucího diplomové práce.

Cíl

Předmět je zaměřen na vypracování bakalářské práce dle stanovených cílu, obsahu a metod postupu řešení. Studenti na základe získaných teoretických poznatků řeší konkrétní praktické problémy z praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Dílčí části bakalářské práce: vymezení problému, stanovení cílu, metod a postupu řešení. Nejnovější teoretické poznatky k řešené problematice.

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

4 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Diplomový seminář

40 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor