Detail předmětu

Tělocvik

FP-telPLAAk. rok: 2020/2021

Předmět je realizován ve výukových hodinách pod odborným vedením interních nebo externích učitelů. Výuka je zaměřena na nácvik základních pohybových dovedností ve zvolené sportovní specializaci s následným zdokonalováním techniky, odstraňování nedostatků a chyb a budováním kondice.
Podle náročnosti výuky si studenti mohou volit výukové programy pro začátečníky(Z), pro mírně pokročilé (MP), pro pokročilé (P), rekreaci a kondici (R/K), pro sportovní reprezentaci (V)

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Absolventi předmětu Tělesná výchova se budou realizovat ve zvoleném sportu. Prostřednictvím zvolené pohybové aktivity si budou vytvářet kladný vztah k pohybovým aktivitám a k aktivnímu životnímu stylu, budou rozvíjet svoje motorické dovednosti a pravidelným cvičením si budou budovat kondici.

Prerekvizity

Znalosti a dovednosti na úrovni středoškolského učiva.

Doporučená nebo povinná literatura

Korvas, P. a kol. (2007) Aktivní formy cestovního ruchu. FSpS MU, Brno 2007 (CS)
Lehnert a kol.(2010) Trénink kondice ve sportu. FTK UP, Olomouc 2010 (CS)
Korvas, P.(2013) Pohybové aktivity ve volném čase. VUT, Brno, 2013 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka spočívá v teoretických i praktických aktivitách ve skupině. Velikost skupiny je dána sportovní specializací.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet - hodnocení vychází z aktivní účasti studenta na jednotlivých výukových lekcích a jeho aktivním zapojení do nabízených aktivit. Kontrolovaná účast na cvičeních.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vycházejí ze základních poznatků moderního sportovního tréninku a umožnují studentům realizaci v některé z více jak 78 sportovních specializacích (badminton, basketbal, bojová umění, bootcamp, bouldering, bruslení, fitness skupinové aktivity, florbal, fotbal/malá kopaná, frisbee, futsal, fyzioprogramy, gymnastická průprava, HEAT program, házená, horská kola, in-line bruslení, indoorcycling, kin ball, kondiční atletika, kondiční posilování, kondiční trénik, lakros-interkros, lední hokej, letní kurzy, lyžování-kondiční příprava, masáž a regenerace, netradiční hry, pěší turistika, plavání, plážový volejbal, potápění, požární sport, psychomotorika, relaxační cvičení, snowboard. Softbal, stolní tenis, tanec, tenis, trailový běh pro radost, TRX, týmové dovednosti, veslařské trenažéry, vodní záchrana a vodní záchranný sport, volejbal, windsurfing, zimní kurzy).

Cíl

Kompenzace sedavého způsobu zaměstnání a zdokonalení dovedností a znalostí studentů o rozvoji a udržení kondice vedoucí k dosažení optimálního stavu fyzické zdatnosti, jako vhodného prostředku prevence zdraví a aktivity naplňující vhodně volný čas.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Kontrola výuky probíhá formou vedení prezence – aktivní účast ve výuce. Povoleny 2 neomluvené absence. Náhrada absencí v hodinách garanta sportu nebo na blokové výuce nebo na zimním/letním kurzu nebo na Dni sportu.

Typ (způsob) výuky

 

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor