Detail předmětu

Diplomový projekt (M-ADI)

FSI-QDPAk. rok: 2017/2018

Náplň práce vychází z konkrétního zadání diplomové práce.

Vítána jsou zadání témat projektu z průmyslové praxe.

Výsledky učení předmětu

Při úspěšném zpracování diplomové práce si student ověří schopnosti tvůrčím způsobem aplikovat znalosti získané v předchozím magisterském studiu při řešení konkrétního technického problému.

Prerekvizity

Znalosti v rozsahu magisterského studia Dopravní a manipulační technika, zaměření Motorová vozidla a spalovací motory.

Doporučená nebo povinná literatura

1. Literatura podle zadání diplomové práce. Literature according to assign of diploma thesis.
Literatura podle zadání diplomové práce. Literature according to assign of diploma thesis.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Zpracování diplomové práce pod odborným vedením.

Způsob a kritéria hodnocení

Klasifikovaný zápočet je podmíněn předložením zpracované vybrané části diplomové práce v písemné podobě a její obhajobou na cvičení před kolektivem studentů a vedoucím diplomové práce.

Jazyk výuky

čeština

Cíl

Cílem předmětu je zpracování diplomové práce podle zadání.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá podle potřeb zadání na počítačové učebně nebo v laboratořích ústavu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program M2I-P magisterský navazující

    obor M-ADI , 2. ročník, letní semestr, 12 kreditů, povinný