Detail předmětu

Bioanalytické metody

FCH-MCO_BIMAk. rok: 2017/2018

Přednášky jsou zaměřeny na analýzu nukleových kyselin (především DNA). Přednášky jou zaměřeny na objasnění postupů používaných při izolaci DNA, hodnocení její kvality, provedení amplifikace (PCR) a vyhodnocení výsledků. Dále je pozornost zaměřena na další molekulárně biologické metody ( restrikční analýza, DNA/DNA hybridizace, sekvencování) a analýzu sekvencí.

Výsledky učení předmětu

Teoratické znalosti základů metod analýzy DNA.

Prerekvizity

Na předmět navazuje Praktikum z molekulární biotechnologie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu je ústní. Při ústní zkoušce má student prokázat stupeň porozumnění danému předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Metody analýzy buněk. Využití chromatografických metod při identifikaci mikroorganismů.
2. Izolace nukleových kyselin. Spektrofotometrická hodnocení kvality izolované DNA.
3. Separace nukleových kyselin - elektromigrační a chromatografické metody.
4. Fragmentace molekul DNA restrikčními enzymy. Umělé restrikční systémy.
5. Polymerázová řetězová metoda (PCR).
6. Modifikace amplifikačních metod
7. Chemická syntéza DNA.
8. Rozlišení živých a mrtvých buněk.
9. Nosiče s imobilizovanými ligandy v molekulární diagnostice.
10. DNA/DNA hybridizace a DNA sondy.
11. Fluorescenční in situ hybridizace - FISH. Čipy.
12. Sekvencování.
13. Bioinformatika (analýza sekvencí).

Cíl

Cílem přednášek je seznámit studenty se základními metodami analýzy DNA

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přenáškách není povinná ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning