Detail předmětu

Electronics in German

FEKT-NEIDVolitelný všeobecnýMagisterský navazující (druhý cyklus)Ak. rok: 2017/2018Zimní semestr1, 2 ročník2  kredity

Předmět vychází ze znalostí povinných předmětů bakalářského studia z oblasti elektroniky. Nové doplněné oblasti jsou např. ve zpracování signálů a zpracování měřených dat jsou tématicky orientovány na výzkumné projekty řešené na zahraničních partnerských vysokých školách a firmách, na kterých se mohou podílet naši studenti. Při výuce je kladen důraz na odbornou slovní zásobu a pružnost komunikace v situacích výuka - výzkum.

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s odbornou němčinou a některými zahraničními projekty, na kterých se mohou podílet.

Prerekvizity

Jsou požadovány znalosti na úrovni bakalářského studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování zahrnují přednášky a cvičení na počítači.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Základní orientace v matematice, fyzice a elektrotechnice.
Impulsová a číslicová technika.
Číslicové paměti a funkční bloky.
Programovatelné logické obvody.
Signály a soustavy.
Číslicové zpracování signálu.
Automatické rozpoznávání řeči.
Rozpoznávání osob podle biometrických parametrů.
Osobní počítače, základní hardware a software.
Analogové a digitální měřicí přístroje.
Měření neelektrických veličin, převodníky, senzory.
Programové prostředí pro sběr a zpracování měřených dat.
Jak psát německy technické zprávy a diplomové práce.

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s odbornou němčinou a připravit je ke studiu a na řešení projektů na německy mluvících vysokých školách.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor