Detail předmětu

Mezinárodní účetní standardy

FP-FmusPAk. rok: 2017/2018

Hodnocení zkoušky je na základě hodnocení seminární práce a písemného testu z problematiky. Seminární práce je hodnocena 0-100 body, přičemž při hodnocení nižším než 50 bodů je nutné ji přepracovat. Hodnocení seminární práce vstupuje do celkového hodnocení zkoušky s váhou 50%. Písemný test obsahuje 30 uzavřených otázek, na jeho vypracování je 60 minut. Otázky jsou rozděleny do okruhů, z nichž každý může mít různé bodové hodnocení. Správná odpověď je hodnocena kladnými body, špatná odpověď minus jedním bodem, žádná odpověď žádným bodem. Hodnocení písemného testu vstupuje do celkového hodnocení zkoušky s váhou 50%.

Zajišťuje ústav

Výsledky učení předmětu

Studenti získají znalosti a dovednosti pro práci s jednotlivými účetními standardy a pro sestavení účetní závěrky v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví.

Prerekvizity

Účetnictví podnikatelských subjektů v souladu s českými účetními předpisy.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky v rozsahu 3 hodiny týdně objasňují studentům teoretické i praktické základy problematiky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví.

Způsob a kritéria hodnocení

Hodnocení zkoušky je na základě hodnocení seminární práce a písemného testu z problematiky. Seminární práce je hodnocena 0-100 body, při hodnocení alespoň 50 bodů je studentovi udělen zápočet, při hodnocení nižším než 50 bodů je nutné ji přepracovat. Hodnocení seminární práce vstupuje do celkového hodnocení zkoušky s váhou 50%. Písemný test obsahuje 30 uzavřených otázek, na jeho vypracování je 60 minut. Otázky jsou rozděleny do okruhů, z nichž každý může mít různé bodové hodnocení. Správná odpověď je hodnocena kladnými body, špatná odpověď minus jedním bodem, žádná odpověď žádným bodem. Hodnocení písemného testu vstupuje do celkového hodnocení zkoušky s váhou 50%.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Podstata harmonizace účetnictví a její vývoj
Stručná charakteristika IFRS a předpokládaný další vývoj IFRS
Orgány zabývající se tvorbou a aktualizací standardů
IFRS - seznam a členění IFRS, IFRIC a SIC , koncepční rámec IFRS,
charakteristika náležitostí jednotlivých IFRS/IAS -IFRS 1 až IFRS 41
IFRS for SMEs

Cíl

Základní cíle výuky předmětu jsou:
- získání základních znalostí z oblasti mezinárodních standardů účetního výkaznictví v plném
znění ve srovnání s platnou českou legislativou
- získání základních znalostí z oblasti mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro malé a střední podniky
- vytvoření předpokladů pro uplatnění získaných poznatků v navazujících odborných předmětech a při řešení problémů z praxe.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá pouze formou přednášek v následujících termínech.
• 29.9. v čase 8 – 11 hod.
• 6.10. v čase 8 – 11 hod. a 12. -15 hod.
• 13.10. v čase 8 – 11 hod. a 12. -15 hod.
• 20.10. v čase 8 – 11 hod. a 12. -15 hod.
• 27.10. v čase 8 – 11 hod. a 12. -15 hod.
• 3.11. v čase 8 – 11 hod. a 12. -15 hod.
• 10.11. v čase 8 – 11 hod. a 12. -15 hod.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MGR magisterský navazující

    obor MGR-UFRP , 1. ročník, zimní semestr, 5 kreditů, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor