Detail předmětu

Modulární výuka technologií (workshop) 2

FAVU-1MWT-LVolitelnýBakalářský (první cyklus)Ak. rok: 2017/2018Letní semestr1, 3, 4. ročník2  kredity

Jde o výuku, probíhájící dvakrát až třikrát za semestr formou předem vypsaného jednodenního či dvoudenního workshopu na určité technologické téma, které není možné v rámci pravidelné výuky technologií v Kabinetu audiovizuálních technologií obsáhnout. Vedoucími jednotlivých praktických workshopů budou externí odborníci na danou problematiku.

Garant předmětu

Zajišťuje ústav

Kabinet audiovizuálních technologií (KAT)

Výsledky učení předmětu

Praktické dovednosti z oblasti zpracování pohyblivého obrazu, zvuku, interaktivních instalací a dalších oblastí současné audiovize získané během workshopů. Konfrontace vlastního přístupu k produkci děl s přístupem externí(ho) vedoucí(ho) dílny.

Prerekvizity

Nejsou.

Doporučená nebo povinná literatura

http://search.ebscohost.com
literatura a zdroje odpovídající zaměření jednotlivých workshopů

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány ve Studijním a zkušebním řádu VUT.

Způsob a kritéria hodnocení

zápočet

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Vyjde z požadavků přihlášených studentů a finančních možností Kabinetu audiovizuálních technologií v daném kalendářním roce. Seznam připravovaných workshopů bude zveřejněn na webových stránkách fakulty a kabinetu (http://kat.ffa.vut.cz).

Cíl

Cílem modulární výuky je umožnit studentům řešit aktuální technologické problémy jejich produkce s pomocí přizvaných externích odborníků, kteří vedou specializované workshopy.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast je povinná na min. 2 workshopech za semestr.

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

20 hod., povinná

Vyučující / Lektor